Home » Feature Logitech

Logitech Wireless Mouse M215

11 Jul 10 - By l

24639


เมาส์ที่เชื่อใจ และพกพาได้ซึ่งมีการติดตั้งที่ง่าย ระบบไร้สายแบบ 2.4 GHz และสะดวกสบายต่อการควบคุมที่มากกว่า Touchpad


Wireless Mouse M215 - Simple setup ติดตั้งง่าย

ไม่มี software ไม่มีความซับซ้อนในการติดตั้ง แค่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่ตัวเมาส์ เสียบตัวรับสัญญานไร้สาย (nano-receiver) เข้าไปที่ช่อง USB และแล้วเมาส์ตัวนี้ก็พร้อมสำหรับการใช้งาน

Wireless Mouse M215 - Logitech  Advanced 2 การเชื่อมไร้สายของ Logitech แบบ Advanced 2.4 GHz

คุณสามารถไว้วางใจการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่สะดวกสบายอิสระได้ ด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลการทำงานของเมาส์ที่ไม่มีอาการล่าช้า หรือสัญญานตกแต่อย่างใด
Wireless Mouse M215 - Intelligent battery management ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ

มีไฟเตือนเมื่อไฟในแบตเตอรี่ต่ำ ปุ่มเปิดปิดซึ่งช่วยทำให้เมาส์สามารถสงวนพลังงานไว้ได้ และ smart sleep mode ที่สามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้

Wireless Mouse M215 - 3 year limited hardware warranty รับประกันสินค้า 3 ปี

คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมาส์ของคุณจะใช้งานได้ต่อไปได้เรื่อยๆตามดั่งที่คุณต้องการ

Wireless Mouse M215 - Compact design การออกแบบที่พกพาได้

เมาส์ตัวนี้ง่ายต่อการเก็บใส่ในกระเป๋าของคุณ ซึ่งคุณสามารถนำมันติดตัวไปข้าวนอกได้ทันที

Wireless Mouse M215 - Plug-and-forget nano-receiver ตัวรับสัญญานไร้สาย (Nano receiver) แบบ Plug-and-Forget

ด้วยขนาดที่เล็กและไม่สร้างความรำคาญของตัวรับสัญญานตัวนี้ทำให้คุณสามารถเสียบมันทิ้งไว้ในช่วง USB และลืมมันไปได้เลย และที่มากไปกว่านั้นคือ คุณสามารถโบกมือลาความกังวลว่าสัญญานจะขาดหายไปได้เลย
Wireless Mouse M215 - Duracell  AA battery Duracell? AA battery

เมาส์ของคุณจะมีพลังอย่างเพียงพอสำหรับการใช้งานเป็นเดือนๆก่อนที่คุณจะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับเมาส์ของคุณเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอน
Wireless Mouse M215 - Built by Logitech สร้างขึ้นโดย Logitech

เมาส์ตัวนี้เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพและการออกแบบที่เราสร้างขึ้นมามากกว่าพันล้านชิ้นแล้ว ซึ่งมากกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆเสียอีก

Wireless Mouse M215 - Better control การควบคุมที่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือข้างนอก คุณสามารถโบกมือลา Touchpad บน Laptop ของคุณไปได้เลย
© Copyright - Notebookspec.com All Rights