Home » Feature Logitech

Logitech Bluetooth Mouse M555b

11 Jul 10 - By l

14285


ปุ่ม Scrolling ความเร็วสูง และ Laser ที่มีความละเอียดแม่นยำซึ่งมีอยู่ในเมาส์ตัวนี้พร้อมที่จะทำธุรกิจพร้อมกับ Laptop ของผู้ใช้งานBluetooth? wireless technology เทคโนโลยี่ไร้สาย Bluetooth?

ไม่ต้องมีตัวรับสัญญานหรือสายเคเบิล ก็สามารถเพลิดเพลินกับความเร็วและการเชื่อมต่อที่วางใจได้ ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากให้ต้องกังวล


Laser tracking Laser Tracking

Laser ที่มีความละเอียดแม่นยำ เวลาใช้จะทำให้รู้สึกเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวของเมาส์ที่ดูนุ่มนวล ไม่ว่าจะใช้งานบนพื้นผิวในลักษณะใดก็ตาม***


Hyper-fast scrolling ปุ่ม Scrolling ความเร็วสูง

ช่วยให้เข้าถึงไฟล์งานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยหมุนเพียงแค่ครั้งเดียว และยังมี Click-to-Click Mode เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการค้นหา List, Slide และรูปภาพต่างๆ เพียงเท่านี้การใช้ปุ่ม Scrolling ความเร็วสูง ก็จะกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นไปในทันที
Efficient power management ระบบจัดการแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ

มีระบบไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีไฟต่ำ เพื่อป้องกันอาการตกใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมี Smart Sleep Mode และปุ่มเปิด-ปิดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่** ชอบเมาส์ไร้สายที่ใช้งานได้นานๆ ใช่ไหม? เราก็ชอบเช่นกัน
* เมาส์ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานบนผิวแก้วหรือกระจกได้

**อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งานของผู้ใช้
© Copyright - Notebookspec.com All Rights