Home » Tip & Trick

Link Here จะข้อความไหน ก็แก้ไขได้เหมือนต้นฉบับ

14 Oct 13 - By l

บางครั้งการใช้งาน MS Word ก็ดูจะสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะการต้องใช้คำต้นฉบับที่มีความไม่แน่นอน แล้วอาจจะต้องใช้คำดังกล่าวไปทั้งเอกสาร ซึ่งถ้าในเอกสารชุดหนึ่งมีคำที่ไม่เหมือนกันมากกว่า 1 คำ หากเกิดปัญหาขึ้นมาที่จะต้องแก้ไขกันยาวยืดหรือบางครั้งเป็นตัวที่บอกสถานะหรือคำพิเศษ การแก้ไขจากจุดเดียว แต่เปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งเอกสาร ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี ซึ่งการใช้งานในรูปแบบดังกล่าวนี้ จะสามารถใช้การทำงานที่เรียกว่า Link Here ได้ โดยผู้ใช้จะเป็นผู้กำหนดคำหรือประโยคเหล่านั้นและโยกย้ายไปในส่วนใดของเอกสารก็ได้

?
1
ขั้นแรกให้เปิด MS Word แล้วสร้างคำที่จะใช้เป็นตัวหลักในการทำงาน อย่างเช่น คำว่า การใช้งานฟังก์ชัน Link Here
?
?

?
2
จากนั้นทำไฮไลต์ให้กับคำที่สร้างขึ้นและต้องการนำไปใช้ในส่วนอื่นของเอกสาร แล้วคลิกเมาส์ขวาค้างไว้ จากนั้นลากมาวางไว้ที่ตำแหน่งปลายทาง
?
?

?
3
เมื่อทำการสร้าง Link Here แล้ว ก็จะปรากฏข้อความดังกล่าวมาเพิ่มเติมในจุดที่ต้องการ
?
?

?
4
ซึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาหรือต้องการแก้ไขข้อความนั้นๆ โดยที่ให้มีผลต่อข้อความทั้งหมดบนเอกสาร ก็สามารถแก้ไขได้จากข้อความต้นทางได้ทันที ด้วยการพิมพ์หรือปรับแก้เสียใหม่ เมื่อแก้ไขเรียบร้อย ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อความหลักและข้อความที่ลิงก์มานด้วยเช่นกัน
?
?

เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานได้ไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเอกสารจำนวนมากๆ และมีข้อมูลที่ยังไม่นิ่ง ทำให้มีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้ตรงกันได้ตลอดเวลา
© Copyright - Notebookspec.com All Rights