Home » lenovo news

Lenovo ThinkPad X120e สรุปเลื่อนไปขายวันที่ 8 มีนาคม

17 Feb 11 - By l

จากกำหนดการเดิมที่จะขายในวันที่ 15 ที่ผ่านมา ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าขายเดือนหน้าแทน

เครื่อง Lenovo ThinkPad X120e ที่จะเป็นเครื่อง AMD E-350 สำหรับกลุ่มธุรกิจ ตอนนี้ถูกเลื่อนวันจำหน่ายจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ออกไปเป็นวันที่ 8 แน่นอนแล้ว เพราะทาง Lenovo ได้ออกมาทวีตข้อความหลายครั้งว่าจะมีการเลื่อนการจำหน่ายออกไปตามวันดังกล่าว ไม่รู้ว่าติดโรคเลื่อนมาจากอะไร แต่มันก็เป็นกำหนดการที่ขายในอเมริกาเท่านั้น

ที่มา : Netbooknews© Copyright - Notebookspec.com All Rights