Home » 4. Other News

LED ที่เล็กที่สุดในโลกมีความหนาแค่ 3 อะตอม

13 Mar 14 - By l

ทีมนักวิจัยของ?University of Washington ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการสร้าง LED เพื่อใช้ในการเป็นแหล่งกำเนิดแสงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(จอทีวี,มือถือ,แท็บเล็ท ฯลฯ)ขนาดเล็กที่สุดในโลก ที่ใช้ชื่อว่า?three-dimensional silicon technologies?โดยมีความหนาเพียงแค่ 3 อะตอมเท่านั้น (อะตอมเป็นองค์ประกอบของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์) เทียบกับเส้นผมมนุษย์พบว่าหนาน้อยกว่าถึง 10,000 เท่า ซึ่งแสงที่กำเนิดจาก LED แบบใหม่นี้สามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์วัดโดยทั่วไป โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการลดขนาดการผลิต?

ืnew led

LED ชนิดใหม่นี้ไม่เพียงแค่เล็กเท่านั้น แต่มันยังมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยี LED นี้สร้างมาจากไดเซเลไนด์ทังสเตนเซมิคอนดักเตอร์ โดยใช้กระบวนการผลิตแบบเดียวกับการสกัดเสก็ดของแกรฟีน ทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการเห็นการนำเทคโนโลยีนี้ไปสร้างเป็นจอ LED เท่านั้น แต่เขาต้องที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานแสงแทนพลังงานไฟฟ้าด้วย แต่นั่นคงต้องเวลาอีกสักพักเลยครับ

?

ที่มา :?gizmodo

LED© Copyright - Notebookspec.com All Rights