Home » 4. Other News

[KickStarter] MIOPS อุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องเพื่อช่วยถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน

25 Jul 14 - By l

ในการถ่ายภาพหยุดนิ่งด้วยความเร็วสูงนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่รองรับการถ่ายภาพที่มีความเร็วสูง หรือไฟเฟลชที่ต้องใช้เป็นไฟสตูดิโอ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นเราคงไม่สามารถที่จะสามารถหากันได้ง่ายๆ นอกไปจากนั้นคุณยังต้องมีช่างภาพที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพที่มีความเร็วสูงด้วย แต่ด้วยโครงการร่วมทุนใน KickStarter ที่ผมจะแนะนำกับทุกท่านต่อไปนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปครับกับ MIOPS อุปกรณ์เสริมกล้องเพื่อที่จะสามารถใช้งานในการถ่ายภาพที่ความเร็วสูงได้ถึงแม้จะไม่มีเครื่องมือระดับมืออาชีพ และสามารถสั่งการง่ายๆ ผ่านทาง smartphone ของคุณครับ

MIOPS เป็นอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ใช้ต่อกับกล้อง DSLR เพื่อที่จะสามารถถ่ายรูปที่ต้องใช้ความเร็วสูงในการกดชัดเตอร์รวมถึงใช้ไฟเฟลชให้ตรงกับเวลาที่ต้องการครับ โดย MIOPS สามารถสั่งให้กล้องกดชัตเตอร์พร้อมทั้งปล่อยแสงเฟลชได้ตรงเวลากับภาพที่ผู้ถ่ายต้องการโดยใช้วิธีการตรวจสอบจากแสงและการเคลื่อนไหวรวมไปถึงเสียงเพื่อสั่งงานการกดชัตเตอร์ของกล้องและปล่อยไฟเฟลช คุณสามารถที่จะจับภาพเมื่อตอนที่เริ่มเปิดแสง หรือภาพตอนที่มีการกระทบกันของสิ่งของ ฯลฯ โดยทางผู้ผลิตบอกว่า MIOPS นั้นรองรับกับการต่อเซนเซอร์เพิ่มเติมอย่าง?pressure pads ได้อีกด้วยครับ จะเป็นอย่างไรนั้นลองไปดูตัวอย่างจากคลิปนำเสนอ MIOPS ด้านล่างนี้เลยครับ

MIOPS จะเชื่อมต่อกับ smartphone ของคุณเพื่อใช้ในการสั่งงานผ่านทาง BlueTooth โดยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยราคาร่วมทุนต่ำสุดที่คุณจะได้รับ MIOPS Basic Set มาใช้งานอยู่ที่ $189 หรือประมาณ 6,240 บาท หรือถ้าคุณต้องการ MIOPS?Ultimate set มาใช้งานก็สามารถร่วมทุนที่ $229 หรือประมาณ 7,560 บาท(MIOPS?Ultimate set จะสามารถใช้งาน smartphone ในการควบคุมการใช้งานได้ แต่?MIOPS Basic Set จะไม่สามารถใช้งาน smartphone ควบคุมการใช้งานได้ครับ) ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปร่วมทุนได้ที่ KickStarter MIOPS ได้เลยครับ ที่มา : engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights