Home » 4. Other News

Kickstarter ฉลองยอดเงินสมทบทุนเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว

4 Mar 14 - By l

สำหรับเว็บไซต์ Kickstarter ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งไอเดียที่มีจำนวนมากมายจริงๆ ถือว่าเป็นการพัฒนาช่องทางสื่อสารใหม่ สำหรับใครก็ตามที่มีไอเดียในการพัฒนา หรือประดิษฐ์สิ่งของที่เยี่ยมยอด แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการนำเอาไปผลิตจิรงอยู่ ด้วยการนำเอามาโพสท์นำเสนอผ่านบนเว็บ แล้วให้ผู้ชมที่เข้ามาดูและเห็นด้วย สมทบทุนเงินเข้ามาเพื่อเอาไปทำการผลิตจริง นั่นก็ทำให้เราได้เห็นสินค้ามากมายหลายชิ้น ที่เกิดขึ้นมาได้จากช่องทางนี้

ล่าสุด Kickstarter ได้ออกมาเฉลิมฉลองยอดเงินสมทบรวมที่มีเข้ามาจากผู้ชม เป็นมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯแล้ว (ประมาณ 1.62 แสนล้านบาท) และได้เปิดหน้าวเว็บพิเศษที่รวบรวมข้อมูลของยอดเงินและจำนวนแคมเปญไอเดียต่างๆโดยการเฉพาะขึ้นมาเลย เพื่อให้เข้าไปดูข้อมูลได้ ซึ่งปีนี้ถือว่าเติบโตเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะจากปีที่แล้วปีเดียวก็โตขึ้นมาถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.62 หมื่นล้านบาท) โดยสองในสามของของจำนวนเงินทั้งหมดนั้น มาจากอเมริกา ส่วนที่สองและที่สามตามมานั้น เป็นจากทางฝั่งราชอาณาจักรและแคนาดา

ถือเป็นการเติบโตที่เร็วมากที่เดียวเช่นกัน จากเว็บไซต์ที่่ยังมีจำวนวนคนบริจาคแค่ที่ 40 คน กับยอดเงิน $1,084 ในวันแรก จนมาถึงยอดเงินที่มากกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐฯในวันนี้

ที่มา: Ther Verge
© Copyright - Notebookspec.com All Rights