Home » 6. Mac Corner

iPad ได้ฤกษ์ปล่อยสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมนี้ พร้อมราคาเปิดตัว

10 May 10 - By l

ข่าวล่ามาแรงว่า iPad กำลังจะมาช่วงปลายเดือนนี้ วันที่ 28 พ.ค.

และเปิดรับ Preorder ในวันที่ 10 นี้ ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ตลาดในประเทศ Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Spain, Switzerland และ UK ส่วน Austria, Belgium, Hong Kong, Ireland, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand และ Singapore จะมาช่วงกรกฏาคมนี้ แต่ยังไม่ได้มียืนยันเรื่องราคา

อัพเดทเพิ่มเติม ได้มีราคารวมภาษีออกมาแล้วทั้งสองรุ่นเลยคือ WiFi และ WiFi+3G ตามด้านล่างเลยจ้า

Europe:

 • 16GB WiFi-only ?479
 • 32GB WiFi-only ?579
 • 64GB WiFi-only ?679
 • 16GB WiFi+3G ?579
 • 32GB WiFi+3G ?679
 • 64GB WiFi+3G ?779

UK:

 • 16GB WiFi-only ?429
 • 32GB WiFi-only ?499
 • 64GB WiFi-only ?599
 • 16GB WiFi+3G ?529
 • 32GB WiFi+3G ?599
 • 64GB WiFi+3G ?699

ที่มา : Engadget.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights