Home » 4. Other News

เตรียมลงทะเบียนเพิ่มสปีดอินเทอร์เน็ตมือถือ 10GB, เน็ตบ้าน 100Mbps 2-9 เมษายนนี้

31 Mar 20 - By l

ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับผลกระทบกับไวรัส COVID-19 นั้น ทางฝั่งของ กสทช. เองก็ได้มีมาตรการที่ได้เสนอแก่ ครม. ไปเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับการเพิ่มสปีดให้แก่อินเทอร์เน็ตทั้งเน็ตบ้านและเน็ตมือถือ ล่าสุด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) จึงได้มีแนวทางในการให้บริการบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานอยู่ที่บ้าน

โดยทาง กสทช. จะให้สิทธิ์แก่ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานในปัจจุบัน ได้รับความเร็วอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 GB/คน/เดือน โดยผู้ใช้บริการหนึ่งคนจะได้รับสิทธิ 1 เลขหมาย ต่อ 1 โอเปอเรเตอร์ และคาดว่าจะมีจำนวนกว่า 30 ล้านเลขหมายที่จะได้รับสิทธิ์นี้ แต่สำหรับผู้ที่มีแพ็คเกจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดอยู่แล้วคงจะไม่ได้รับสิทธิ์ และในส่วนของบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) นั้นก็จะเปิดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่กว่า 2 ล้านครัวเรือน โดยจะได้รับระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 100 Mbps

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นั้น นายฐากร กล่าวว่า จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านโอเปอเรเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 -9 เมษายน 2563 ทั้งนี้ทาง กสทช.จะเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช. ให้พิจารณามตินี้ และหลังจากที่มีมติแล้วก็จะนำรายงานเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบ จากเดิมที่ให้เสนอ ครม.เป็นวาระการพิจารณา อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นให้การเพิ่มความอินเทอร์เน็ตดังกล่าวจะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน คือตั้งแต่ เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 แต่หากไม่เพียงพอก็อาจมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่อไป

**อัพเดท**

ขณะนี้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีของเน็ตมือถือ ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 10 – 30 เมษายน 2563 โดยกด *170*ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก# และกดโทรออก

 

ที่มา: infoquest, Workpoint News© Copyright - Notebookspec.com All Rights