Home » 4. Other News

Intel – ชิปซีรีย์ Xeon เทคโนโลยี 10nm สถาปัตยกรรม Ice Lake Xeon และ Cooper Lake Xeon ภายในปี 2020 นี้

4 Nov 19 - By l

ถึงจะช้ากว่าที่คาดไว้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ปล่อยออกมาเลยครับกับหน่วยประมวลผลที่ใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 10 nm ของทาง Intel ซึ่งในครั้งนี้ทาง Intel ได้มีการเผยข้อมูลออกมาว่าทางบริษัทมีความพร้อมเกือบจะ 100% แล้วที่จะทำการปล่อยหน่วยประมวลผลซีรีย์ Xeon รุ่นใหม่ทั้งสถาปัตยกรรม Ice Lake Xeon และ Cooper Lake Xeon ลงตลาดในปี 2020 ที่จะถึงนี้ โดยตัวหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Ice Lake Xeon นั้นจะมาพร้อมกับจำนวนแกนหารประมวลผลที่ 38 แกน 76 threads ในขณะที่มีอัตราการคายความร้อนอยู่ที่ 270 W TDP เท่านั้น

นอกเหนือไปจากหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Ice Lake Xeon แล้วนั้น ทาง Intel จะยังคงมีการวางจำหน่ายหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Cooper Lake Xeon ร่วมกันไปด้วยภายในปี 2020 นี้ โดยถึงแม้ว่าหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Cooper Lake Xeon นั้นจะยังคงมาพร้อมกับกระบวนการผลิตที่ระดับ 14 nm+++ ก็ตามทว่ามันจะมาพร้อมกับแกนการประมวลผลสูงถึง 48 แกน 96 threads โดยมีอัตราการคายความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 300 W TDP เท่านั้น

จากข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้เราพอที่จะคาดการณ์การวางจำหน่ายหน่วยประมวลผลของทาง Intel ได้ครับว่าในปี 2020 ที่จะถึงนี้นั้นหน่วยประมวลผลที่ใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 10 nm จากทาง Intel นั้นน่าจะทำวางจำหน่ายในทุกระดับอย่างแน่นอนซึ่งนั่นหมายรวมถึงหน่วยประมวลผลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะด้วย ทว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนๆ Intel อาจจะต้องรอคอยต่อไปอีกยาวนั่นก็คือหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Golden และ Willow Cove ที่จะรองรับ PCIe 5.0 และหน่วยความจำแบบ DDR5 อย่างเป็นทางการนั้นกว่าจะเริ่มมีการเปิดตัวก็คงจะปาเข้าไปปี 2021 – 2022 เลยครับ

ที่มา : wccftech
© Copyright - Notebookspec.com All Rights