Home » 4. Other News

Intel – วางแผนใช้กระบวนการผลิตชิปที่ระดับ 1.4 nm ภายในปี 2029 เล็กเท่ากับ 12 อะตอมของซิลิคอน

12 Dec 19 - By l

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นทาง Intel ยังแข่งขันกับทาง AMD อยู่ในเรื่องของการใช้กระบวนการผลิตหน่วยประมวลผลที่ ณ ตอนนี้ของทาง Intel ยังคงอยู่ที่ 14 nm ทว่าทาง Intel เองนั้นไม่ได้คิดที่จะหยุดพัฒนากระบวนการผลิตของตัวเองให้ดีมากขึ้นและลงกว่าเดิม โดยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นั้นในงาน IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) โดย Dr. Ian Cutress แห่ง AnandTech ได้เผยข้อมูลรายงานแผนการการดำเนินงานของทาง Intel ออกมาว่า ทาง Intel นั้นเตรียมแผนการไปไกลถึงปี 2029 แล้ว

โดยทาง Dr. Ian Cutress นั้นได้เผยเอาไว้ว่าทาง Intel เตรียมการที่จะใช้กระบวนการผลิตหน่วยประมวลผลในปี 2029 ที่ระดับ 1.4 nm ซึ่งนั่นหมายความว่าตัวหน่วยประมวลผลนั้นจะมีขนาดเล็กเท่ากันธาตุซิลิคอนจำนวน 12 อะตอมเลยทีเดียว โดยก่อนหน้านั้นทาง Intel ยังคงมีการใช้แผนการเดิมในช่วงระยะสั้นคือในปี 2019 นี้เราจะได้เห็นหน่วยประมวลผลที่ใช้กระบวนการผลิตระดับ 10 nm ตามมาในปี 2021 ที่จะใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 7 nm EUV

ในปี 2023 นั้นทาง Intel จะเริ่มทำการใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 5 nm ต่อมาในปี 2025 จะมีการเปลี่ยนมาใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 3 nm จนกระทั่งในปี 2027 จะเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาที่ระดับ 2 nm แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ระดับ 1.4 nm ในปี 2029 นี้ตามลำดับ อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นคงต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าทาง Intel จะสามารถทำตามแผนการดังกล่าวนี้ได้จริงหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่าในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการการผลิตย่อมต้องมีปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่ทำให้กำหนดการล่าช้าตามมาได้

ที่มา : tweaktown© Copyright - Notebookspec.com All Rights