Home » 4. Other News

Intel – จับมือกับ ARM ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อุปกรณ์ IoT สู่ระบบ Cloud เพื่อรองรับในอนาคต

18 Oct 18 - By l

ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ ครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นั้นการร่วมมือกันของทางผู้ผลิตนั้นสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้บริษัทนั้นอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นในทุกๆ วันได้ ล่าสุดนั้นทาง Intel กับ ARM (ซึ่งจริงๆ แล้วก็แอบเป็นคู่แข่งกันนิดๆ) ได้ประกาศในการจับมือกัน

เพื่อนำเอาระบบรักษาความปลอดภัยของทาง Intel อย่าง Secure Device Onboard เข้าร่วมใช้งานในผลิตภัณฑ์ของทาง ARM ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่ใช้ชิปเซ็ท ARM ให้มากขึ้นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำพวก IoT สู่ระบบ Cloud ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบันครับ

สำหรับรูปแบบการใช้งานนั้น ณ เวลานี้ยังคงเป็นต้นแบบอยู่ซึ่งลักษณะการใช้งานนั้นจะมีดังคลิปต่อไปนี้ครับ

ข้อดีของระบบดังกล่าวนี้นั้นก็คืออุปกรณ์ดังกล่าวที่ใช้ชิปของทาง ARM ที่มาพร้อมกับระบบ Secure Device Onboard ของทาง Intel ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าผู้ใช้จะต้องใช้ Cloud ของผู้พัฒนาใดครับเนื่องจากว่าตัวระบบนั้นจะรองรับการใช้งานระบบ Cloud ทั้งหมด ทว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันนั้นจะยังคงไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ครับเพราะจะต้องมีการติดตั้ง Secure Device Onboard ของทาง Intel เข้าไปด้วย อย่างไรก็ตามทาง Intel ได้บอกเอาไว้ครับว่าการร่วมกันในครั้งนี้นั้นคงไม่นานเกินรอที่ผู้ใช้จะได้ใช้งานครับ

ที่มา : wccftech© Copyright - Notebookspec.com All Rights