Home » 4. Other News

Intel – คาดว่าจะแซง Samsung ขึ้นเป็นที่หนึ่งในฐานะซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก

15 Mar 19 - By l

การแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งจริงๆ ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความพยายามในการขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตเป็นอย่างมาก(เพราะนั้นหมายความว่ายอดขายนั้นจะมากขึ้นตามไปด้วย) ล่าสุดนั้นหากอ้างอิงจากการคาดการณ์ล่วงหน้าของทาง IC Insights นั้นจะพบได้ครับว่าทาง Intel ตั้งใจที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของการเป็นซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์แทนที่ Samsung ครับ

ทาง IC Insights นั้นได้บอกเอาไว้ครับว่าสาเหตุที่ทาง Intel นั้นจะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ได้ก็เพราะทาง Samsung เองนั้นมียอดการผลิตที่ลดลงเองโดยสาเหตุที่ยอดของทาง Samsung ลดลงนั้นก็เนื่องมาจากว่าทาง Samsung จะลดปริมาณการผลิตสมาร์ทโฟนลง โดยพบว่าในปี 2019 นั้นทาง Samsung จะสามารถจำหน่ายสมาร์ทโฟนได้ที่เพียงราวๆ $63.1 billion หรือประมาณ 1,997,746,000,000 บาทลดลงจากในปี 2018 ถึง 19.7% ส่วนของทาง Intel นั้นยอดยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ 1% เท่านั้นจากปี 2018 มาเป็น 2019 ครับ

ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งของยอดที่ลดลงของทาง Samsung นั้นทาง IC Insights ได้บอกเอาไว้ครับว่ามาจากการที่ตลาดหน่วยความจำในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้นั้นกำลังลดลงเป็นอย่างมาก โดยที่จะลดลงถึง 24% เลยทีเดียวครับ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้นั้นบริษัทผู้ที่ผลิตหน่วยความจำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น SK Hynix, Micron และ Toshiba ก็จะมียอดที่ลดลงด้วยเหมือนกันครับ

ที่มา : notebookcheck© Copyright - Notebookspec.com All Rights