Home » 4. Other News

[Mainboard] ลาก่อย Z170/ H170 ตอนนี้ Z270 series สเปกมาแล้ว เจอกันต้นปี 2017

22 Nov 16 - By l

ไม่นานตามคาดสำหรับชิปเซ็ตใหม่ Intel Z270 และ H270 ที่เวลานี้ ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า วันที่ 5 มกราคม 2017 จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับซีพียู Intel Kaby Lake ที่เป็น Gen ใหม่ สำหรับการใช้งานร่วมกัน

intel-z270-h270-kaby-lake-3

โดยที่ชิปเซ็ตทั้ง 2 รุ่นนี้ จะสนับสนุนซีพียู Intel Kaby Lake รุ่นใหม่ ซึ่งมีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า ซีพียูรุ่นใหม่นี้ จะสามารถใช้งานได้ทั้งชิปเซ็ต 100 series และ 200 series เพียงแต่ผู้ที่ใช้ 100 series อาจจะต้องอัพเดตไบออส ตามที่ผู้ผลิตเมนบอร์ดแต่ละรายแนะนำ ส่วนที่เป็น 200 series ทำงานร่วมกันได้ทันที ส่วนในเรื่องของความแตกต่างของชิปเซ็ตแต่ละตัวนั้น ดูได้จากตารางด้านล่างนี้

intel-z270-h270

intel-z270-h270-kaby-lake-2

คุณสมบัติส่วนใหญ่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ทั้งในส่วนของ PCIe, Bus, RAID support แต่จะมีเรื่องของ I/O speed รวมถึงเทคโนโลยี Intel Optane และฟีเจอร์เล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นที่ 200 series ทำได้ดีกว่า อย่างไรก็ดี Z270 ยังคงเป็นตลาดผู้ใช้ทั่วไป ส่วนใน H270 จะเป็นตลาดพื้นฐานและกลุ่มธุรกิจเป็นหลัก เช่นเดียวกับในเรื่องของการโอเวอร์คล็อก ส่วนราคาน่าจะไม่ได้ต่างไปจากช่วงการเปิดตัวของ Z170 มากนัก เพราะความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

ที่มา : wccftech© Copyright - Notebookspec.com All Rights