Home » 1. Notebook News

Intel โชว์แผนซีพียูรุ่นใหม่ของปีหน้า มีทั้ง CULV ,Core i7 และ มาตามคาดกับ Core i5

13 Nov 09 - By l

พร้อมรบทุกรุ่นไม่เกิน Q3 ปีหน้านี้

Intel วางแผนวางแผนส่งซีพียูรุ่นใหม่สำหรับโนีตบุ๊ก ที่จะเริ่มเข้าสูงกระบวนการผลิตแบบ? 32nm เต็มรูปแบบ โดยจะมีทั้งซีพียูซีรีย์แรงอย่าง Core i7 ที่จะเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามาให้ครอบคลุมตลาดล่างมากขึ้นทั้ง Core i7-640UM (1.2GHz), Core i7-620UM (1.06GHz) และ ซีรีย์ที่เพิ่งเปิดตัวในเครื่อง PC อย่าง Core i5 ก็ได้มีรุ่นจริงที่จะติดตั้งลงในโน๊ตบุ๊คแล้วคือรุ่น Core i5-520UM (1.06GHz) โดยจะมีราคาค่าตัวของซีพียูอยู่ที่ US$305 (ประมาณ 10,100 บาท), US$278 (ประมาณ 9,200 บาท) และ US$241 (ประมาณ 8,000 บาท) ตามลำดับ โดยจะเริ่มเห็นในช่วง Q1ของปีหน้า

ต่อมาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ Intel รุกตลาดอย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมากับเทรนโนีตบุ๊กประหยัดพลังงานหรือ CULV โดยในปีหน้าจะเพิ่มรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ละเพิ่มรุ่นล่างๆให้มีตัวเลือกในตลาดโน๊ตบุ๊คราคาประหยัดมากขึ้นเช่น dual-core Core 2 Duo SU9600, SU9400 และ SU7300, Pentium SU4100 และ SU2300, และ single-core Celeron 743 CPU (ในแพลตฟอร์ม Montevina )

และในปีหน้า Intel จะเข้าสูงยุคที่ใช้กระบวนการผลิตซีพียูที่ 32nm โดยจะเริ่มในกลุ่มตลาดกลางและตลาดระดับบน ซึ่งจะมีรุ่น? Core 2 Duo SU9600 เป็นรุ่นแรกที่วางจำหน่ายจริง

intel cpu

ปล.ปีหน้าอาจจะเป็นปีที่สินสุดของซีพียู T Series และ P Series เพราะอาจจะให้กลุ่มของซีพียู Core i เข้ามาแทนในกลุ่มตลาดบนและกลุ่มตลาดกลาง และให้ CULV เข้ามาแทนกลุ่มตลาดล่าง ในไม่ช้านี้

ที่มา : digitimes.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights