Home » 4. Other News

Intel เผยข้อมูลของ CPU ระดับ Supercomputer รหัส ?Knights Landing?

28 Jun 14 - By l

ในงาน?International Supercomputing Conference ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Intel ได้ทำการเผยข้อมูลของ CPU ระดับ Supercomputer ที่มีชื่อรหัสว่า??Knights Landing? ออกมาครับ โดย??Knights Landing? จะใช้กระบวนการผลิตที่ 14 nm พร้อมกับรวม memory ลงไปใน package เดียวกับตัว CPU เลย ด้วยสถาปัตยกรรม?Silvermont ที่จะใช้เป็นฐานในการออกแบบ??Knights Landing? นี้จะทำให้??Knights Landing? มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่?3 teraflops เลยทีเดียวครับ และที่สำคัญที่สุดยังใช้เทคโนโลยี?Omni Scale interconnect fabric ใน??Knights Landing? ด้วยครับ

ณ เวลานี้ยังไม่มีรายละเอียดของ?Omni Scale มากนักแต่ทาง Intel บอกว่าการใช้เทคโนโลยี?Omni Scale จะทำให้ทุกอย่างสามารถทำงานสนับสนุนกันได้ผ่านทาง?PCIe adapters, edge switches?และ?director systems ซึ่งจะทำให้?bandwidth ของระบบในอนาคตมากกว่าระบบในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไร้ซึ่งปัญหาคอขวดอย่างที่เราเคยเจอมาในเทคโนโลยีเก่าครับ

แน่นอนว่าเมื่อ memory ไปอยู่บน package เดียวกับ CPU ย่อมทำให้ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน memory เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยทาง Intel บอกว่าจะเร็วกว่า DDR4 ถึง 5 เท่าด้วยกัน ทาง Intel คาดว่าจะสามารถส่ง?Knights Landing ลงสู่ตลาดเพื่อการขายอย่างเป็นทางการได้จริงในช่วงกลางปี 2015 นี้ครับ

ที่มา : vr-zones
© Copyright - Notebookspec.com All Rights