Home » 1. Notebook News

Intel เปิดโปรเจ็ค Atom Developer Program สร้างชุมชนนักพัฒนาแอพพลิเคชัน

26 Sep 09 - By l
สำหรับใช้งานร่วมกับซีพียู Atom โดยเฉพาะ

หลักๆของโปรเจ็คใหม่ Intel Atom Developer Program นี้ Intel จะจัดสรรค์เครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือเรื่องเทคนิคต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ร่วมกันพัฒนา Intel เปิดโปรเจ็ค Atom Developer Program รวมถึงการเป็นตัวกลางติดต่อเพื่อจำหน่ายแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาด้วย

ด้วยแนวคิดของซีพียู Atom ที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับใช้งานทั่วไปรวมถึงประหยัดพลังงานอย่างมากด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตต่างๆสำมารถนำไปต่อยอดผลิตอุปกรณ์ต่างๆได้มากมาย แต่จุดด้อยคือยังขาดโปรแกรมหรือแอบพลิเคชั่นที่สนับสนุนอยู่ Intel จึงดันโปรเจ็คนี้ขึ้นมา

สำหรับ SDK ของ Atom Processor?Developer Program จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ โดยคลิ้กเข้าไปที่ Intel?Atom Developer Program

ที่มา : intel.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights