Home » 4. Other News

Intel เปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นใหม่ สำหรับตระกูล Mobile เพื่อใช้งานในโน้ตบุ๊คอีก 9 รุ่น

31 Jan 14 - By l

และแล้วก็ได้ฤกษ์สำหรับ Intel ในการเปิดตัวชิปรุ่นใหม่ ที่เล็งตลาด Mobile กันอีกครั้ง โดยมารอบนี้ ก็เปิดตัวออกมาทั้งหมดถึง 9 รุ่นกันเลย

โดยทั้งหมดนั้น จะไม่มีรุ่นที่เป็น Core i3 แต่อย่างใด จะมีเป็น Core i5 ทั้งหมด 4 รุ่น และ Core i7 ทั้งหมดอีก 5 รุ่น ประกอบไปด้วย

  • Core i5-4310M: 2 cores, 4 threads, 2.7 GHz, 3 MB L3 cache, HD 4600 graphics
  • Core i5-4310U: 2 cores, 4 threads, 2 GHz, 3 MB L3 cache, HD 4400 graphics
  • Core i5-4340M: 2 cores, 4 threads, 2.9 GHz, 3 MB L3 cache, HD 4600 graphics
  • Core i5-4360U: 2 cores, 4 threads, 1.5 GHz, 3 MB L3 cache, HD 5000 graphics
  • Core i7-4610M: 2 cores, 4 threads, 3 GHz, 4 MB L3 cache, HD 4600 graphics
  • Core i7-4810MQ: 4 cores, 8 threads, 2.8 GHz, 6 MB L3 cache, HD 4600 graphics
  • Core i7-4860HQ: 4 cores, 8 threads, 2.4 GHz, 6 MB L3 cache, HD 5200 graphics
  • Core i7-4910MQ: 4 cores, 8 threads, 2.9 GHz, 8 MB L3 cache, HD 4600 graphics
  • Core i7-4940MX: 4 cores, 8 threads, 3.1 GHz, 8 MB L3 cache, HD 4600 graphics

ชิปรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ จะมีการปรับความเร็วสัญญาณนาฬิกาให้เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมที่มาทดแทนอีก 100 MHz ทำให้เรื่องประสิทธิภาพนั้น คาดว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ 3.5-7%

ส่วนราคานั้น เริ่มต้นที่รุ่น Core i5-4310M วางราคาไว้ที่ $225 (7,4xx บาท) ไปจนถึงรุ่นสูงสุด Core i7-4940MX Extreme Edition ที่ราคา $1,096 (36,xxx บาท)

ที่มา: Notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights