Home » Intel

Intel ปล่อยเมนบอร์ด Open-Source สำหรับการศึกษาใช้ Atom 1.9GHz สนนราคา 3,200 บาทกว่าๆ

7 Apr 14 - By l

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา Intel ได้ปล่อย?Minnowboard Max คอมพิวเตอร์แบบ?Open-Source Single-Board ลงตลาด ด้วยราคาเพียงแค่ 99 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,217.50 บาท) เท่านั้น ซึ่งเป็นบอร์ดเดียวที่ครบถ้วนด้วยอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการรันระบบปฎิบัติการแบบเปิดอย่าง Linux หรือ Android มาพร้อม CPU?1.91GHz Atom E3845 ระบบกราฟิกของ Intel โดย Driver ทุกส่วนของบอร์ดนี้ก็เข้าสู่โครงการ Open-Source เปิดโอการให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่ครับ

intel_minnowboardmax-sm-600

บอร์ดตัวนี้หากจะว่าไปแล้วก็อยู่ในตลาดระดับเดียวกับ?Raspberry Pi แต่คงยังไม่สามารถสู้?Raspberry Pi เนื่องจาก?Raspberry Pi นั้นมีทั้ง ecosystem และถูกนำไปใช้ในตลาดทางด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง การออกวางตลาดของ?Minnowboard Max นั้นทำให้เห็นได้ว่า Intel ก็ไม่ได้ละทิ้งตลาดระดับล่างเช่นกัน และด้วยความสามารถของ CPU ที่มากกว่า Raspberry Pi (Raspberry Pi ใช้ CPU ของ Broadcomm บนสถาปัตยกรรม ARM ความเร็ว?700Mhz)?น่าจะทำให้?Minnowboard Max ตีตลาดได้แต่คงต้องใช้เวลาสักพักที่จะสามารถดึงความสนใจจากตลาดได้อย่างสมบูรณ์?

ที่มา : techcrunch
© Copyright - Notebookspec.com All Rights