Home » 1. Notebook News

Intel ประกาศ เตรียมปรับค่า TDP ของ CPU ตระกูล Ivy Bridge สำหรับ Ultrabook ขึ้นเล็กน้อย

30 Dec 11 - By l

ออกจะเป็นข่าวที่สร้างความตกใจได้เล็กน้อย (สำหรับผู้ผลิต ultrabook) นะครับ เนื่องด้วย Intel ออกมาประกาศว่าจะมีการปรับค่า TDP (ค่าอัตราการใช้พลังงานของ CPU) ของ CPU ในตระกูล Ivy Bridge สำหรับ ultrabook ที่จะเปิดตัวในปีหน้าขึ้นเล็กน้อย โดยค่า TDP ทั้ง 4 สถานะจะเป็นดังนี้

  • ค่า TDP สูงสุดยังคงอยู่ที่ 25W เท่าเดิม
  • ค่า TDP ในสถานะการประมวลผลปกติอยู่ที่ 17W เช่นเดิม
  • ค่า TDP ของ CPU ในสถานะที่มีการประมวลผลน้อยจะเพิ่มขึ้นจาก 13W ไปเป็น 14W
  • ค่า TDP ของ CPU เมื่อมีการปรับการทำงานของเครื่องไปเป็น low power mode จะเพิ่มจาก 11W ไปเป็น 12.5W

ซึ่งในเรื่องนี้อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบกับเราๆผู้ใช้มากนัก เนื่องด้วยตัวเครื่องที่ใช้ CPU นั้นยังไม่ออกวางจำหน่ายเลย แต่ฝั่งที่ต้องเครียดคงเป็นทางผู้ผลิต ultrabook ที่อาจต้องไปดีไซน์ตัวเครื่องกันในส่วนระบายความร้อนกันใหม่เล็กน้อยจึงจะสามารถรองรับการทำงานได้อย่างไร้ปัญหาIntel-ultrabooks1

ที่มา : VR-Zone© Copyright - Notebookspec.com All Rights