Home » Tip & Trick

Insert รูปเข้าใน Word แสนจะง่าย หลายรูปแบบ

22 Apr 14 - By l

ในบรรดาโปรแกรมสำหรับงานเอกสาร MS Word ดูจะเป็นโปรแกรมที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิธีการใช้งานที่มีความหลากหลาย เช่นเดียวกับการแทรกรูปหรือ Insert picture เข้าไปในหน้าเอกสารก็เช่นกัน

Word-Insert-0

โดยในการ Insert Picture หรือการแทรกรูปนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการวางรูปเข้าไปแบบตรงๆ หรือจะเรียกเมนู Insert รวมไปถึงยังนำรูปจากหน้าจอแทรกเข้าไปในหน้าเอกสารได้ทันทีอีกด้วย จัดว่ามีประโยชน์กับหลายคนอยู่ไม่น้อย

Word-Insert-1

1
แบบแรกเป็นการใส่รูปที่ต้องการเข้าไปในหน้าเอกสารแบบตรงๆ ด้วยการคลิกเลือกไปยังรูปที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาเลือก Copy หรือกด Ctrl + C แล้วนำไป Paste หรือวางไปยังจุดที่ต้องการในหน้าเอกสารได้ทันที
?

 

Word-Insert-2

2
ต่อมาเป็นวิธีการที่ง่ายขึ้น นั่นคือ เลือกตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าเอกสารที่จัดไว้ จากนั้นเปิด Windows Explorer ขึ้นมา แล้วคลิกซ้ายไฟล์รูปที่จะนำไปแทรกค้างเอาไว้ จากนั้นลากไปใส่ยังจุดที่ต้องการ
?

 

Word-Insert-3

3
วิธีต่อมาเป็นการเลือกจากเมนู ด้วยการเข้าไปที่เมนู Insert จากนั้นคลิกที่ Picture แล้วไปที่โฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์ภาพที่ต้องการไว้ คลิกที่รูป แล้วเลือก Insert
?

 

Word-Insert-4

4
แต่ในกรณีที่เป็นรูป Screenshot หรือรูปหน้าจอที่ต้องการจะนำไปใส่ไว้ในไฟล์เอกสารที่ต้องการ ให้คลิกที่เมนู Insert แล้วเลือก Screenshot จากนั้นคลิกเลือกรูปที่เป็นหน้าต่างโปรแกรมที่ต้องการ เพื่อนำไปใส่ได้ทันที
?

 

Word-Insert-5

5
แต่หากต้องการใส่เป็นไฟล์เอกสารอื่นใด อย่างเช่นเป็นไฟล์ Excel เข้าไปใน Word แล้ว ให้ทำไฮไลต์ในบริเวณ Cell ของไฟล์ Excel ตามที่จะนำมาใช้
?

 

Word-Insert-6

6
จากนั้นใช้เมาส์เลื่อนไปยังขอบด้านใดด้านหนึ่งของตาราง จนปรากฏขึ้นเป็นรูปกากบาท ให้คลิกเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้ แล้วลากลงมาใส่ในหน้าเอกสาร หน้าของ Excel ที่เลือกไว้จะมาแสดงผลได้ทันที
?© Copyright - Notebookspec.com All Rights