Home » Notebook Game (N4G)

IDC เผยข้อมูลผลสำรวจผู้บริโภคยังคงต้องการ Notebook มากกว่า Netbook

1 Jun 09 - By l

473_msi_wind_notebook_resized

ผลสำรวจล่าสุดของ IDC บริษัทพัฒนาและสำรวจข้อมูลทางไอทีได้ระบุถึงผลสำรวจล่าสุดของการสำรวจความ ต้องการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาในเเถบทวีปเอเซียแปซิฟิค ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนั้นได้มาจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เพิ่ง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จำนวน 2,263 รายใน 9 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทยและเวียดนาม พบว่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์นั้นยังคงมีความต้องการที่จะซื้อ Notebook ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องต่อไป และในรายงานยังได้มีรายละเอียดกล่าวถึงยอดขายคอมพิวเตอร์ Notebook ในทวีปเอเซียแปซิฟิคที่มากกว่าทวีปอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด และผู้ใช้ชอบที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีผ่านทางร้านค้าที่ สามารถจับต้องสินค้าได้มากกว่าการซื้อผ่านบริการออนไลน์ และผู้ใช้ในประเทศ จีน อินเดีย และสิงคโปร์นั้นมองไปที่การบริการหลังการขายมากกว่าตัวแบรนด์สินค้า

ที่มา Techspot
© Copyright - Notebookspec.com All Rights