Home » 4. Other News

ICT ร่วมมือกับ กสทช. และ ISP บล๊อคเว็บนอกภายใต้คำสั่งของ “คสช.”

4 Jun 14 - By l

ด้วยสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ตึงเครียดของเมืองไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ประกาศกฎอัยการศึก จนกระทั่งยึดอำนาจรัฐเพื่อยุติความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น เพื่อมิให้มีการปลุกระดม สร้างความแตกแยก หรือหมิ่นสถาบันหลักของประเทศ ทาง คสช. จึงได้มีการออกคำสั่งห้ามเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวบนสื่อออนไลน์ และเพื่อเป็นการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อความสงบสุขของประเทศทางบรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จึงได้รับเทียบเชิญเพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)?เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำสั่งของ คสช. โดย ISP จะต้องดำเนินการบล๊อค URL ที่ คสช. ส่งรายชื่อให้ภายใน 1 ชั่วโมง

ksc-ict-02-600

นอกไปจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยคณะดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 คณะได้แก่?1. คณะทำงานด้านอำนวยการ รับผิดชอบด้านงานธุรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. คณะทำงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล มีอำนาจตรวจสอบและสั่งระงับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นการกระทำผิดตามประกาศ คสช. พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้คณะทำงานที่ 3 คือ คณะทำงานด้านสืบสวนสอบสวนและปราบปรามดำเนินคดีที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานคณะที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้โทษที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ทำผิดประกาศของ คสช. ต่อกรณีนี้นั้นคือมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ksc-ict-600

ทั้งนี้ตั้งแต่มีประกาศออกมาได้มีเว็บไซต์ที่เข้าข่ายถูกปิดไปแล้วกว่า 220 เว็บไซต์ ส่วนการใช้งานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter และ Line นั้นหากพบว่ามีการส่งข้อมูลที่เข้าข่ายขัดกับประกาศของ คสช. ก็จะดำเนินการขอความร่วมมือจากบริษัทแม่ในต่างประเทศให้ทำการปิดบัญชีเป็นรายไป แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทแม่ก็จะทำการสั่งบล๊อกเกตเวย์ในส่วนที่จะส่งข้อมูลเข้ามาสู่ประเทศไทย (จากเหตุการที่ไม่สามารถใช้ Facebook ได้ในช่วงเวลา 15.50 – 16.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงไอซีที, กสทช. และ คสช. ต่างออกมายืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้บล๊อกแต่อย่างใด แต่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกตเวย์เนื่องจากมีทราฟฟิกมากเกินปกติเท่านั้น)

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านทุกท่านรอดพ้นจากความปลอดภัยหากเจออะไรที่ผิดปกติหรือเข้าข่ายผิดคำสั่งของ คสช. ก็อย่าส่ง อย่าแชร์ต่อจะเป็นการดีที่สุดครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับ

ที่มา :?prachachat

ICT, ISP© Copyright - Notebookspec.com All Rights