Home » Tips & Tricks

Icon ในโฟลเดอร์ No Preview แก้ไขอย่างไร

22 Aug 14 - By l

น่าจะเป็นอาการผิดปกติที่ใครหลายคนได้เจอในระหว่างการใช้งาน ซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เนื่องจากมีโอกาสเกิดได้ทั้งจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สิ่งที่ทำได้ก็คือ ต้องสังเกตอาการรอบข้างว่ามีอาการข้างเคียงแบบใดด้วยหรือเปล่า แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเกิดจากส่วนใด ก็อาจดูจากแนวทางปัญหาและการแก้ไขไฟล์ไม่พรีวิวรูปตามนี้ได้เช่นกัน

Notebook-RAM-4

1
แรมไม่พอ แบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่ หากมีการเปิดใช้โปรแกรมหลายตัวพร้อมกันหรือมีการใช้งานแรมในปริมาณที่มาก โอกาสที่แรมเหลือน้อย จนไม่เพียงพอต่อการข้อมูลมาเพื่อพรีวิวภาพให้เห็นได้ สังเกตได้ง่ายๆ คือ ระบบจะเริ่มช้าหรือกระตุก จนบางครั้งไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

Explorer-Cut-0

2
โปรแกรมที่ใช้เปิดไม่รู้จักไฟล์ อาจเกิดจากปัญหาการผูกติดกับโปรแกรมบางอย่างที่ติดตั้งมาในภายหลัง ทำให้ไม่พรีวิวภาพแม้ตั้งเป็น Large icon แล้วก็ตาม วิธีแก้ให้คลิกขวาที่ไฟล์รูป แล้วเลือก Open with… เลือกโปรแกรมตัวอื่นที่เคยใช้ จากนั้นเลือก Set as default program เพื่อกำหนดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

icon-folder-no-preview-3

3
ปรับในหน้า Foler Options เนื่องจากในบางครั้งระบบกำหนดในโชว์ในรูปแบบของไอคอนเท่านั้น ไม่ได้แสดงเป็นภาพขึ้นมา เพื่อลดการใช้ทรัพยากรลง ตรงนี้เราแก้ไขได้โดยเข้าไปที่ Folder options ที่อยู่ใน Control panel จากนั้นเลือกที่ View แล้วเลื่อนไปที่ Always show icons, never thumbnails

Notebook HDD-hdd

4
ฮาร์ดดิสก์ทำงานช้า ใกล้เสีย ก็มีส่วนทำให้ระบบไม่สามารถพรีวิวภาพขึ้นมาให้เห็น เนื่องจากไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ทัน สังเกตได้จากไฟสถานะของฮาร์ดดิสก์ที่หน้าเครื่องนั้นมีการกระพริบอย่างต่อเนื่อง กรณีนี้ให้ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ จากนั้นลองดูใหม่ แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ให้ลองใช้โปรแกรมในการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ เพื่อเช็คว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาหรือไม่ หากมีความเสียหายมาก ก็อาจจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่เท่านั้น

icon-folder-no-preview-0

5
ลองเช็คจากการต่อพ่วงของอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลบางอย่าง เช่น แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ต่อภายนอก อาจทำงานล่าช้าหรือเกิดปัญหาที่ตัวอุปกรณ์หรือสาย ก็ทำให้การพรีวิวภาพล่าช้าไปด้วย เนื่องจากส่งข้อมูลไม่ทัน สังเกตได้ว่าเมื่อคลิกหรือเรียกโฟลเดอร์จะช้ามากหรือบางทีก็ค้างไปเลย การแก้ไขให้ลองเปลี่ยนไปต่อกับพอร์ต USB อื่นหรือลองขยับสายที่ต่อกับฮาร์ดดิสก์ใหม่อีกครั้ง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights