Home » 1. Notebook News

I-O Data พร้อมจะออก WiDi Adapter แล้วในเดือนมีนาคมนี้

12 Feb 11 - By l

เทคโนโลยีจอภาพไร้สายกำลังจะเข้าถึงประชาชนธรรมดาๆ กันแล้ว

I-O Date ได้ออกมาให้ข่าวว่าได้ผลิต WiDi Adapter ตัวแรกชื่อ WDA-X1 ซึ่งคำว่า WiDi ย่อมาจาก Wireless Display หมายความว่าไม่ต้องมีสายต่อจากเครื่องส่งไปยังจอนั้นเอง เจ้า WDA-X1 จะเริ่มขายในประเทศญี่ปุ่นก่อนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ในราคาประมาณเกือบๆ 5,000 บาท หลังจากนี้เราก็คงเห็นคนยกโน๊ตบุ๊กแล้วสตรีมภาพออกทีวีได้ทันที ไม่ต้องต่อสายแล้วล่ะ

ที่มา : Akihabara News
© Copyright - Notebookspec.com All Rights