Home » 4. Other News

Huawei เตรียมลดการทำตลาดของมือถือสมาร์ทโฟนราคาถูก แต่เน้นทำตลาดระดับบนแทน

22 Aug 14 - By l

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ Huawei ปล่อยมือถือสำหรับตลาดล่างออกมาค่อนข้างมากครับ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากว่าทาง Huawei ได้ทำข้อตกลงกับ Operator ไว้ว่าจะทำการปล่อยมือถือสำหรับตลาดล่างเพื่อคนที่เข้ามาใช้ smartphone ใหม่ แต่ว่าหลังจากนี้ไปทาง Huawei จะทำการเปลี่ยนแนวทางแล้วครับ โดย CEO ของ Huawei อย่าง?Richard Yu ได้ออกมากล่าวว่าการที่ Huawei ปล่อยมือถือสำหรับตลาดล่างออกมามากนั้นทำให้ชื่อของ Huawei เป็นที่รู้จักมากขึ้น และก็เป็นการเอาใจ Operator มากกว่าที่จะเอาใจผู้บริโภค เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ในระดับกลางและระดับบนเพิ่มขึ้น โดยต่อจากนี้ไป Huawei มีแผนการที่จะลดการปล่อยมือถือสำหรับตลาดระดับล่างลงถึง 80% ด้วยกัน และจะทำตลาดระดับกลางกับบนเพิ่มขึ้นครับ

ในช่วงที่ผ่านมานั้น Huawei ยังเลือกที่จะทำการขายมือถือผ่านเว็บไซต์ด้วยครับ ซึ่งยอดขายผ่านเว็บไซต์ของ Huawei สูงถึง 65% หากเทียบตั้งแต่ปี 2011 ส่วนอีก 35% นั้นเป็นการขายผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า Huawei สามารถที่จะทำตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านมากสักเท่าไรนักโดยตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้น Huawei มียอดขายผ่านเว็บไซต์สูงขึ้นจากเดิมถึง 50% ด้วยกันเลยทีเดียวครับ จะว่าไปแล้ววิธีการขายแบบนี้ก็คล้ายคลึงกับรูปแบบการทำตลาดของคู่แข่งร่วมสัญชาติอย่าง Xiaomi ครับ

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว Huawei สามารถที่จะทำยอดขายมือถือไปได้ทั้งหมด?$7.5 billion หรือประมาณ?2.475 แสนล้านบาท คิดเป็นยอดส่งออกทั้งหมดกว่า 52 ล้านหน่วย ในปี 2013 นั้น Huawei สามารถที่จะทำยอดขายมือถือไปได้ทั้งหมด?$9 billion หรือประมาณ 2.97 แสนล้านบาท ในขณะที่ยังคงส่งออกไปอยู่ที่ประมาณ 52 ล้านหน่วยเท่าเดิมครับ ดังนั้นกลยุทธ์การเปลี่ยนมาใช้วิธีการทำมือถือสำหรับตลาดบนมากขึ้ัน แทนที่จะเน้นจำนวนของมือถือในตลาดระดับล่างไว้ น่าจะทำให้ Huawei มียอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ในขณะที่ใช้กำลังการผลิตเท่าเดิมนั่นเองครับ

ที่มา :?wantchinatimes
© Copyright - Notebookspec.com All Rights