Home » Adver

พิมพ์ตก สีหาย ไม่คมชัด สามารถเช็คคุณภาพงานพิมพ์ของคุณจากเครื่องพรินเตอร์ All-in-One ได้เอง

22 Dec 15 - By l

บางครั้งในการใช้งานเครื่องพรินเตอร์อย่างหนักหน่วงหรือต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือบางครั้งไม่ได้ใช้งานในระยะเวลาที่นานพอสมควร ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการพิมพ์งานเปลี่ยนแปลงไป และแสดงอาการที่ผิดปกติให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจได้พบกันโดยทั่วไป ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจ เนื่องจากหลายครั้งอาจเกิดจากเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์หรือกระดาษและปัจจัยอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เช่นกัน

HP-Officejet-Pro-X576dw-MFP-cartridges-640-x-360-

โดยอาจใช้วิธีในการทดสอบ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจากงานพิมพ์ได้จากวิธีการพิมพ์จากเครื่อง All-in-One ตามขั้นตอนนี้
1.ให้ใส่กระดาษพิมพ์สีขาวในขนาด A4 ลงไปในถาดกระดาษ
2.ในหน้าจอของแผงควบคุม เลือกที่ไอคอน Setup
3.กดที่ปุ่มสีเหลี่ยม ที่ติดอยู่กับลูกศรลง จนกว่าจะมี Report ปรากฏขึ้น
4.กดปุ่ม Ok เพื่อตอบรับการ Report
5.กดปุ่มลูกศรลง จนมีรายงานการพิมพ์ (Print Quality Report) แสดงขึ้น จากนั้นกดที่ Ok เอกสารรายงานคุณภาพจะถูกพิมพ์ออกมา

HP Officejet Pro X476dn (2)

ส่วนอาการที่อาจได้พบจากการทดสอบการพิมพ์ที่ผิดปกติ กรณีที่เครื่องพิมพ์และตลับหมึกสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง แถบเส้นสีทั้งหมดในการทดสอบจะต้องอยู่ครบ ไม่มีเส้นที่เป็นริ้ว และได้สีที่สม่ำเสมอ โดยสังเกตอาการได้จากตารางดังกล่าวนี้

1 2 3

หากว่าไม่ได้พบข้อบกพร่องในหน้าเอกสารการทดสอบ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และตลับหมึกทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอื่นใด แต่หากงานพิมพ์ที่ได้นั้น ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ก็คงต้องทำตามกระบวนการแก้ไขต่อไป

ที่มา:HP© Copyright - Notebookspec.com All Rights