Home » Accessories

HP JetAdvantage Security ปกป้อง ตรวจเช็ค เรียกคืน ที่สุดระบบความปลอดภัยใน HP Printer

28 Jan 16 - By l

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องพิมพ์ HP Enterprise Laser Jet ที่มีความโดดเด่น มาพร้อมกับฟีเจอร์สำคัญ 3 ส่วน ซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลและงานพิมพ์ ทำให้ระบบสามารถฟื้นฟูระบบด้วยตัวเอง และรีบูตเครื่องใหม่ให้ทันที เมื่อตรวจพบการคุกคาม

HP JetAdvantage Security-0

หลังจากที่มีการรีบูตพรินเตอร์ใหม่เกิดขึ้น HP JetAdvantage Security Manager จะทำการประเมินความปลอดภัยให้อัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงการทำงานของผู้ดูแลระบบ อีกทั้งยังรับการแจ้งเตือนผ่านทางโปรแกรม HP Management เช่น JetAdvantage Security Manager และ ArcSight เป็นต้น รวมไปถึง เทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ เหล่านี้

HP JetAdvantage Security-1

HP Sure Start
BIOS เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นการทำงานของพรินเตอร์ ด้วยการโหลดฮาร์ดแวร์ที่เป็นองค์ประกอบในการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยี HP Sure Start นี้ จะทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยให้แน่ใจว่างานพิมพ์หรือไฟล์ภาพของคุณ จะได้รับการปกป้องจากการโจมตีจากภายนอก ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ BIOS ทุกครั้ง หากตรวจพบว่ามีการบุกรุก ก็จะเริ่มต้นระบบความปลอดภัย ด้วยการใช้ BIOS เดิมจากโรงงานที่เรียกว่า “Golden Copy” มาแทนที่ BIOS เดิมที่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนได้ทันที

HP JetAdvantage Security-2

Whitelisting
ด้วยพรินเตอร์ในระดับองค์กรของทาง HP ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ FutureSmart firmware ซึ่งเป็นแบบเดียวกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฟิร์มแวร์นี้จะทำงานร่วมกับฟังก์ชั่นของฮาร์ดแวร์ ผ่านการควบคุมจาก Control panel ที่จะเริ่มใช้งานเมื่อมีการพิมพ์เอกสาร สแกนหรือส่งผ่านอีเมล์ และรักษาความปลอดภัยให้ระบบ เพื่อป้องกันผู้บุกรุกที่จะเข้ามาโจมตีผ่านระบบเครือข่าย Whitelisting ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดเก็บเฟิร์มแวร์หลักที่ไม่ได้มีการแก้ไขเอาไว้ในหน่วยความจำ หากมีการตรวจพบความผิดปกติ อุปกรณ์ก็จะเข้าสู่โหมด Offline เพื่อรักษาความปลอดภัย จากนั้นจะแจ้งไปยังฝ่ายไอที เพื่อทำการโหลดเฟิร์มแวร์ที่ปลอดภัยจากในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง

HP JetAdvantage Security-3

Run-time intrusion detection
HP มีระบบตรวจจับการบุกรุกที่เรียกว่า Run-time intrusion detection ที่ใช้ในการตรวจจับผู้บุกรุกและช่วยป้องกันในรหว่างที่เชื่อมต่อเครือข่ายเวลาที่พรินเตอร์ทำงาน ด้วยการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะที่มีความผิดปกติของเฟิร์มแวร์และเมมโมรี ซึ่งพรินเตอร์จะรีบูตอัตโนมัติหากมีการตรวจพบการบุกรุก
© Copyright - Notebookspec.com All Rights