Home » 4. Other News

HP เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการพิมพ์สำหรับประเทศไทย

12 Mar 15 - By l

เอชพี เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการพิมพ์สำหรับประเทศไทย

เอชพี เปิดตัวบริการใหม่ ให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการพิมพ์ ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและงานพิมพ์ต่างๆ ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายมากขึ้น ด้วยความช่วยเหลือของบริการให้คำปรึกษาจากเอชพี

สำหรับภาคธุรกิจต่างๆที่มีการจัดการด้านการพิมพ์และงานพิมพ์ภาพต่างมองหาผู้ช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ให้ต่ำลง ผู้ให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการพิมพ์จากเอชพีให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเครื่องมือและข้อมูลที่พวกเขาต้องการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการพิมพ์ เพิ่มผลผลิตและประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่การควบคุมและบริหารจัดการต่างๆอยู่ในมือของลูกค้าเอง

ผู้จัดการฝ่ายไอทีจะได้รับคำแนะนำจากวิศวกรเอชพีที่มีทักษะสูงและเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบและติดตามอุปกรณ์งานพิมพ์และงานพิมพ์ภาพ โดยการใช้ซอฟท์แวร์บริหารจัดการแบบรีโมตขั้นสูง

การบริการผู้ให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการพิมพ์จากเอชพี ประกอบด้วย

  • อุปกรณ์ตรวจสอบอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
  • การรายงานที่เที่ยงตรง
  • การวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้งาน
  • การให้คำแนะนำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ด้วยการบริการของผู้ให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการพิมพ์จากเอชพี ลูกค้าสามารถ

  • เพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ เนื่องจากผู้จัดการฝ่ายไอทีจะมีอิสระในการมุ่งเน้นงานด้านอื่นๆมากขึ้น
  • ลดปัญหาเครื่องพิมพ์หยุดทำงานด้วยการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
  • ลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์ทั้งหมดด้วยการประหยัดต้นทุนในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
  • บังคับใช้นโนบายการพิมพ์ต่างๆ ขององค์กรได้
  • อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ

K Pavin with HP Color LaserJet Pro MFP M277_res
© Copyright - Notebookspec.com All Rights