Home » 6. Mac Corner

How to : Notification นัดหมาย กำหนดการ ระบบเตือน อีเมล์ สภาพอากาศบน iPad

31 Mar 14 - By l

ระบบการเตือนหรือ Notification นั้นก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นในการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ iOS อย่างเช่น iPad ซึ่งจะทำหน้าที่ในการแจ้งนัดหมาย อีเมล์ ข้อความหรือสายที่ไมได้รับให้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีการแสดงผลผ่านหน้าจอ Lock Screen ให้อัตโนมัติ เพียงเราเข้าไปเลือกเปิดในส่วน Notification ขึ้นมาใช้งานเท่านั้น

วิธีการเปิดดู Notification Center หรือระบบการเตือนนี้ แค่เพียงกดปุ่ม Power หรือปุ่ม Home จากนั้นแตะนิ้วที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นลากลงมาตรงๆ ก็จะแสดงหน้าต่างๆ Notification Center ปรากฏขึ้นมา ส่วนถ้าต้องการปิดการทำงาน ให้แตะที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นลากนิ้วขึ้นไปจนปิดหน้าต่างการทำงาน

ส่วนระบบการเตือนของ Notification Center จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ Today, All และ Missed การจะดูข้อมูลในแต่ละหน้า ใช้วิธีการปัดนิ้วซ้าย-ขวา เพื่อดูในแต่ละหน้าจอและเลื่อนขึ้นลงเพื่อดูข้อมูลในหน้านั้นๆ

Today : เป็นหน้าต่างการแจ้งเตือนในขณะที่ใช้งานหรือล็อคเครื่อง โดยจะแสดงผลการเตือนและกิจกรรมในวันนี้และพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การนัดหมาย การพยากรณ์อากาศ ราคาหุ้น เตือนความจำ สภาพจราจร ซึ่งเราสามารถเข้าไปแตะดูรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ได้ตามต้องการ

All : จะเป็นส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือน, Web Alert หรือจะเป็นแอพฯ ต่างๆ ที่มีการตั้งค่าเอาไว้ทั้งหมด

Missed : เป็นการแจ้งเตือนขณะที่ล็อคเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น สายที่ไม่ได้ ชื่อและเบอร์ที่โทรเข้ามา รวมไปถึงการแจ้งเตือนอื่นๆ ที่ไม่ได้เปิดดูในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเอง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights