Home » Tip & Trick

[Windows Tips] เบื่อ Update Windows ปิดอัพเดตอัตโนมัติใน Windows 10

29 Mar 16 - By l

สำหรับ Windows 10 จะต่างจากวินโดวส์ในเวอร์ชั่นก่อนๆ เพราะจะมีทางเลือกให้คุณใช้งานมากขึ้น และเปลี่ยนการอัพเดตและติดตั้งไปด้วย ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่ารำคาญใจอยู่เหมือนกัน สำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วต้องเจอกับปัญหาการดาวน์โหลด ติดตั้งและรีสตาร์ท ขณะที่กำลังใช้งานต่อเนื่อง

windows 10-kangaroo (1)

แต่อย่างไรก็ดีเราสามารถ Disable หรือเลือกปรับรูปแบบการอัพเดตได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ใน 2 ทางเลือก ด้วยการกำหนดให้เป็น Notify to schedule restart.

disable-update-windows 10 (3)

เมื่อเลือกไปที่ Settings > Advanced Options แล้วเลื่อนลงมาที่ Choose how updates are installed จากนั้นเลือก Notify to schedule restart แทน Automatic

disable-update-windows 10 (2)

หรืออาจจะเลือกออพชั่นเพิ่มเติม ด้วยการเข้าไปแก้ไขในรีจิสทรีได้อีกด้วย โดยการเข้าไปที่ Computer Configuration → Administrative Templates → Windows Components → Windows Update

disable-update-windows 10 (1)

จากนั้นแก้ไขในหัวข้อ Configurure automatic updating : … แล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการ ประกอบด้วย

  • Notify for download and notify for install
  • Auto download and notify for install
  • Auto download and schedule the install
  • Allow local admin to choose settings

ที่มา : nextofwindow© Copyright - Notebookspec.com All Rights