Home » Tip & Trick

[Windows Tips] วิธี Disable touchscreen edge บนหน้าจอ Windows 10

4 May 16 - By l

ถ้าคุณเป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 และสามารถทัชสกรีนได้ น่าจะคุ้นกับรูปแบบในการรูดหรือเลื่อนนิ้วไปมา เพื่อเรียกการใช้งาน ซึ่งจะแตกต่างจากบน Windows 8 อยู่บ้าง โดยในการใช้ Screen edge ที่เป็นการเรียกคำสั่งในการทำงานด้วยการปาดนิ้วบน Windows 10 ในบางกรณีที่ผู้ใช้บางคน ไม่ได้รู้สึกสะดวกในการใช้ ด้วยข้อจำกัดของหน้าจอหรือการแตะที่อาจจะไม่ง่ายสำหรับบางครั้ง ก็เลือกที่จะ Disable ฟีเจอร์ดังกล่าวได้เช่นกัน

Disable touchscreen edge

โดยการใช้งาน edge swipe หรือการปาดเลื่อนหน้าจอจากขอบ มีรูปแบบในการทำงานดังนี้

  • ปาดมาจากด้านข้างขวาของหน้าจอ เป็นการเปิด Action Center
  • ปาดมาจากด้านข้างซ้ายของหน้าจอ เป็นการเปิด App ในรูปแบบของ Task View
  • ปาดมาจากด้านบนของหน้าจอ เป็นการโชว์ App ในแบบ Title bar ของโหมดแท็ปเล็ต
  • ปาดมาจากด้านล่างของหน้าจอ เป็นการเปิดทาส์กบาร์เต็มหน้าจอในโหมดแท็ปเล็ต

ในกรณีที่ต้องการ Disable การทำงานของ edge swipe ของ Windows 10 นี้ทำได้โดย
1.เปิด Registry Editor ขึ้นมา
2.ไปยัง Registry key ดังกล่าว “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI”
3.จากแถบด้านขวา ให้ทำ new 32-bit DWORD value และใช้ชื่อ AllowEdgeSwipe จากนั้นตั้งค่า Value data ให้เป็น 0 (ศูนย์) เพื่อที่จะ Disable edge swipe

Disable touchscreen edge
4.จากนั้น Apply change จากการแก้ไข Registry และรีสตาร์ทอีกครั้ง

นอกจากนี้ก็ยังสามารถเปิดการทำงานของ Touchscreen edge swipe บน Windows 10 ได้อีกครั้งด้วยการลบ AllowEdgeSwipe และรีสตาร์ทระบบใหม่

ที่มา :winaero© Copyright - Notebookspec.com All Rights