Home » Tip & Trick

[Windows Tips] เรียกคืนไอคอนถังขยะ Recycle Bin ลงบนหน้าเดสก์ทอป Windows 10

16 Jul 16 - By l

เวลาที่คุณติดตั้ง Windows 10 ในแบบ Clean install หรือ Create user account ขึ้นมาใหม่ ไอคอน Recycle Bin จะปรากฏอยู่บนหน้าจอเดสก์ทอปเป็นค่าพื้นฐาน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ Recycle Bin เพราะบางคนเลือก Shift + Del เพื่อลบไฟล์ดังกล่าวออกไป โดยไม่ย้ายไปอยู่ที่ Recycle Bin แต่ผู้ใช้หลายคนก็ยังเลือกการใช้งาน Recycle Bin สำหรับการเรียกคืนไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เผื่อมีการผิดพลาด ก็ยังเรียกไฟล์กลับมาได้

restore-recycle bin-desktop (1)

แต่ผู้ใช้บางส่วนก็พูดถึงการหายไปของไอคอน Recycle Bin บนหน้าเดสก์ทอปหลังจากการติดตั้ง แม้ว่าไอคอนดังกล่าวจะไม่ได้ลบง่ายเหมือนกับไฟล์ปกติทั่วไปก็ตาม แต่หากไม่พบไอคอนเมื่อใช้งาน ก็สามารถเรียกไอคอน Recycle Bin ให้กลับมาได้เช่นกัน

restore-recycle bin-desktop (1)

โดยการเรียกคืนไอคอน Recycle Bin บน Windows 10 จะไม่เหมือนกับบนวินโดวส์ในเวอร์ชั่นที่ผ่านมา ด้วยการคลิกขวาและเพิ่มไอคอนได้โดยตรง แต่ต้องเรียกใช้จาก Settings app ซึ่งเริ่มต้นด้วยการคลิกขวาที่หน้าเดสก์ทอป แล้วเลือก Personalization เพื่อเปิดการทำงานในส่วนของ Settings app

restore-recycle bin-desktop (2)

ต่อมาให้คลิก Themes แล้วดูที่ด้านล่างของ Related settings ให้คลิก Desktop icon settings จะเปิดลิงก์หน้าต่างใหม่ขึ้นมา

restore-recycle bin-desktop (2)

ในช่องด้านล่าง Desktop Icons settings ให้ใส่เครื่องหมายหน้า Recycle Bin และคลิก Apply เท่านี้ไอคอนที่ต้องการก็จะปรากฏอยู่บนหน้าเดสก์ทอปของ Windows 10 ซึ่งก็รวมถึง Control panel และอื่นๆ

และในส่วนการตั้งค่าเดียวกันนี้ ก็ยังเปิดให้เปลี่ยนรูปไอคอนได้อีกด้วย โดยเข้าไปแก้ไขใน Change Icon ให้เป็นไปในแบบที่ต้องการ

ที่มา : intowindows© Copyright - Notebookspec.com All Rights