Home » 6. Mac Corner

How to : สลับภาษาคีย์บอร์ดบน iPad พิมพ์อักษรพิมพ์ใหญ่และใส่สัญลักษณ์

8 Apr 14 - By l

ในการพิมพ์ตัวอักษรบน iPad หลายครั้งไม่ได้ใช้แค่เพียงภาษาเดียว เพราะบางคนก็ใช้ 2 ภาษาเป็นอย่างน้อยหรือมีมากถึง 3 และ 4 ภาษา ซึ่งระบบเองก็รองรับการทำงานนี้อยู่ด้วย โดยในกรณีที่ต้องการจะสลับภาษานั้น ก็สามารถทำได้ในขั้นตอนแบบง่ายๆ

iPad-Multi-Language-0

หลังจากที่เราทำการ Add Language หรือใส่ภาษาที่ต้องการเข้าไปแล้ว ระบบก็พร้อมสำหรับการสลับภาษา รวมถึงหากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์หรือใส่สัญลักษณ์ ก็ทำได้เช่นเดียวกัน

iPad-Multi-Language-1

1
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนภาษาในการพิมพ์ อย่างเช่น การเปลี่ยนจากภาษาไทย ไปเป็นภาษาอังกฤษ ให้แตะไปที่ปุ่มสัญลักษณ์ลูกโลกค้างเอาไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วแตะไปยัง English
?

 

iPad-Multi-Language-2

2
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นหรือกลับมาเป็นภาษาไทย ก็ทำตามขั้นตอนเดิม แล้วเลือกภาษาตามที่ต้องการ
?

 

iPad-Multi-Language-3

3
ส่วนในการพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นพิมพ์ใหญ่นั้น ทำได้โดยการแตะไปที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น (Shift) ตัวอักษรที่ปรากฏบนคีย์บอร์ดจะกลายเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในทันที
?

 

iPad-Multi-Language-4

4
แต่เมื่อกดพิมพ์ในหนึ่งครั้ง จากพิมพ์ใหญ่จะกลายเป็นพิมพ์เล็ก หากต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดแบบต่อเนื่อง ให้แตะที่ปุ่ม Shift 2 ซ้ำครั้ง ปุ่มก็จะกลายเป็นสีเทาทึบ และแตะอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดการทำงาน
?

 

iPad-Multi-Language-5

5
ในการพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์ บน iPad ให้แตะที่ปุ่มสัญลักษณ์ตัวเลขหนึ่งครั้ง สำหรับเริ่มการพิมพ์ตัวเลข และแตะปุ่มตัวอักษรอีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่โหมดอักษรปกติ
?

 

iPad-Multi-Language-6

6
สำหรับการพิมพ์สัญลักษณ์ ให้แตะไปที่ปุ่ม สัญลักษณ์ หนึ่งครั้ง เพื่อเข้าสู่หน้าคีย์บอร์ดพิมพ์สัญลักษณ์ และแตะปุ่มตัวอักษรอีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่โหมดอักษรปกติ
?© Copyright - Notebookspec.com All Rights