Home » Adver

สั่งปรินต์งานผ่านระบบ Google Cloud Print ผ่านทางสมาร์ทโฟน

8 Nov 15 - By l

หลังจากที่เราได้ทำการตั้งค่าเชื่อมระบบ Google Cloud Print ให้กับพรินเตอร์ HP OfficeJet 7510 ไปแล้ว ด้วยการเพิ่มพรินเตอร์เข้าไปในระบบ Google ผ่านทางเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วเลือกแชร์ให้กับผู้ใช้รายต่างๆ ด้วยการเพิ่มอีเมล์ที่ต้องการเข้าไปในระบบ โดยให้สิทธิ์ในการใช้งานพรินเตอร์ผ่านระบบ Cloud มาถึงจุดสำคัญในการปรินต์งาน ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟน

Google Cloud Print-1

ซึ่งโดยปกติการใช้ Google Cloud Print นั้นสามารถเลือกใช้งานผ่านทางโน๊ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ตหรืออุปกรณ์โมบายอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพียงแต่อาจจะต้องตรวจสอบการทำงานและการเชื่อมต่อที่รองรับอีกครั้งหนึ่ง

HP-Google Cloud Print Setting (10)

เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ปลายทางได้รับเมล์แจ้งจากระบบเตือนของ Google Cloud Print ก็ให้เลือกที่ Add Printer เพื่อตอบรับเข้าสู่ระบบ

HP-Google Cloud Print Setting (11)

จากนั้นจะมีหน้าต่างแจ้งให้ทราบถึงพรินเตอร์ที่เปิดแชร์ให้ใช้งาน ว่าเป็นรุ่นใด และได้รับ Invite จากใคร

HP-Google Cloud Print Setting (12)

เมื่อเลือก Add Printer แล้ว จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบและยืนยันความถูกต้องในการรับ Invite สำหรับการใช้พรินเตอร์ HP OfficeJet 7510 ผ่านระบบ Google Cloud Print ด้วยการเลือกที่ Accept

HP Officejet 7510 (10)

เมื่อมีการ Add Printer เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถสั่งปรินต์งานผ่านทาง Google Cloud Print ได้ทันที© Copyright - Notebookspec.com All Rights