Home » 1. Notebook News

Google เข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต VirusTotal แบบเงียบๆ

9 Sep 12 - By l

ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นโซลูชันด้านความปลอดภัยจากบริษัทใหญ่อย่าง Google มาให้เราได้ใช้กันก็เป็นได้ เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า Google เข้าซื้อกิจการของบริษัท VirusTotal ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยบนระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนมูลค่านั้นไม่มีการเปิดเผยออกมาจากทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด

โดยจุดหมายหลักๆ ในการซื้อกิจการ VirusTotal นั้นก็คือการนำเข้ามาปรับปรุงระบบของตนที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่ Google เคยซื้อกิจการของ Sparrow (ซอฟต์แวร์อีเมล) และ QuickOffice มาก่อนแล้ว

ที่มา : Engadget




© Copyright - Notebookspec.com All Rights