Home » 4. Other News

Google ร่วมมือกับ Novartis เพื่อก้าวต่อไปของอุปกรณ์สวมใส่อย่าง Smart Contact Lenses

23 Jul 14 - By l

Google และ Novartis บริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศความร่วมมือในการพัฒนา?smart contact lenses ลงสู่ตลาดเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและสายตาสั้นโดยเฉพาะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เคยเป็นความลับของห้องปฏิบัติการวิจัย Google X อย่าง?smart contact lenses ได้รับการเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้ Google กำลังทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อวิจัยและพัฒนา?smart contact lenses นี้สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สวมใส่และเพื่อให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถนำลงขายในตลาดได้อย่างเป็นทางการ

ภายใต้ส่วนงาน Alcon ที่ดูแลเรื่องของสุขภาพตาของบริษัท Novartis โดยตรงนั้นจะทำให้ Google ได้รับความช่วยเหลือทางด้านความเชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยาและการมองเห็นของตา รวมไปถึงการพัฒนาทางคลินิกและการประเมินผลในเชิงพาณิชย์ของการใช้งาน contact กับเลนส์ตา ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ Google มองหามานานในการพัฒนา?smart contact lenses นี้ โดยในแรกสุดนั้นทั้งสองบริษัทจะมุ่งพัฒนาให้?smart contact lenses สามารถที่จะตรวจวัดระดับของกลูโคสได้จาก?lacrimal fluid ในดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน นอกไปจากนั้น?smart contact lenses นี้ยังจะสามารถช่วยเหลือในด้านการมองของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

smart contact lenses นี้จะถูกติดตั้งชิปเล็กๆ ที่ไม่บดบังการทำงานของการมองเห็นของดวงตาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ smartphone รวมไปถึงการรับพลังงานแบบไร้สายเพื่อช่วยให้?smart contact lenses นี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โปรเจคนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการร่วมมือกันของทั้ง 2 บริษัทเท่านั้นครับ ทาง Google เองบอกว่ายังคงต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกมากที่จะต้องศึกษาวิจัยต่อไป แต่ทาง Google เชื่ออย่างแน่นอนว่าด้วยความร่วมมือจาก Novartis นี้?smart contact lenses จะประสบความสำเร็จและสามารถที่จะนำมาใช้งานกับผู้ป่วยได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ

ที่มา :?androidauthority
© Copyright - Notebookspec.com All Rights