Home » 4. Other News

[News] Gmail เตือน ระวัง! ข้อมูลหาย โดนขโมย ถ้าเชื่อมต่อไม่ปลอดภัยและตอบเมล์ไร้การตรวจสอบ

11 Feb 16 - By l

Google ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ Gmail ด้วยการเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยใน 2 ส่วนหลักคือ ผู้ใช้ควรตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ และควรจะต้องระมัดระวังในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่มีความปลอดภัยต่ำ ซึ่งอาจจะต้องตรวจเช็คให้ดี เพื่อป้องกันการใช้สัญญาณไร้สายเป็นตัวขโมยข้อมูลสำคัญส่วนตัว

gmail

รวมถึงการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับปลายทางที่ไม่มีการเข้ารหัส ระบบจะมีการเตือนระหว่างการส่งอีเมล์ โดยปรากฏเป็นรูปกุญแจอยู่ทางด้านมุมบนขวาของแอคเตาต์ผู้ใช้ เป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้ในกรณีที่ส่งไปยังผู้รับที่ไม่ได้มีการเข้ารหัส TLS

ส่วนระบบความปลอดภัยแบบที่สอง Google ได้แจ้งให้กับผู้ใช้อีเมล์ได้ตระหนักถึงข้อมูลบางอย่างที่อาจมากับอีเมล์ที่ได้รับ โดยเฉพาะการอ้างอิงถึงองค์กรขนาดใหญ่ เช่นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการอีเมล์รายต่างๆ เพื่อให้กรอกข้อมูลสำคัญ เพราะหลายครั้งที่ถูกปลอมแปลงโดยผู้ไม่หวังดี ส่งเมล์มาเพื่อขอข้อมูลในการทำธุรกรรม จึงอาจจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ เพื่อไม่ให้หลงกลถูก Phishing

gmail

 

ซึ่งทาง Google ไม่ได้บอกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้เมล์ในเวลานี้ แต่เป็นการแจ้งเตือน เพื่อให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการคลิกคลิงก์หรือการตอบข้อมูลสำคัญ ไปยังปลายทางที่ไม่มีการระบุตัวตนได้ชัดเจน เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ที่มา :techspot
© Copyright - Notebookspec.com All Rights