Home » Game

GameSpy online service จะปิดให้บริการ 31 พ.ค. นี้!

9 Apr 14 - By l

GameSpy online service จะปิดให้บริการ 31 พ.ค. นี้! หลายๆ เกมจะได้รับผลกระทบจากการปิดตัว GameSpy Techmology จะปิดให้บริการในการเป็นโฮสต์ออนไลน์ให้แก่เกม mutiplayer ในวันที่ 31 พ.ค. นี้ The Glu Moblie-owned service ได้ประกาศบนเว็บไซต์ว่า ทางบริษัทจะหยุดการเป็นโฮสต์ให้กับทุกเกมที่ได้ใช้งานระบบของ GameSpy อยู่ในขณะนี้ และได้แนะนำให้เหล่าเกมเมอร์ที่มีความกังวลใจกับเรื่องนี้ ติดต่อขอข้อมูลไปยังผู้จัดจำหน่ายเกมต่างๆ เหล่านั้นโดยตรง GameSpy กล่าวว่า ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเกมมากกว่า 800 รายได้ใช้บริการทาง GameSpy มามากกว่า 10 ปีแล้ว เช่น Capcom, Nintendo, Electronic Arts, Epic, Ubisoft, and Konami

GoodbyeTop

ซึ่งทาง Nintendo เองก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาประกาศว่า ได้วางแผนที่จะหยุดใช้บริการของ GameSpy กับระบบเกม Wii และ Nintendo DS เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เกมอย่าง Street Fighter 3: Third Strike Online ที่ได้พึ่งพาเซิฟเวอร์ของ GameSpy เป็นแกนหลักของระบบ multiplayer ทางไกลมาโดยตลอดนั้น ก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาระบบเซิฟเวอร์ออนไลน์อื่นมาใช้ ไม่งั้นก็ปรับรูปแบบเกมเป็นออฟไลน์ไปเลย Capcam ได้กล่าวไว้ Polygon ว่าตอนนี้ ทางบริษัทกำลังประมาณการและหาทางออกของการเคลื่อนย้ายระบบทั้งหมดอยู่ และคิดว่าน่าจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในไม่ช้า ส่วนทาง Activision กับ Epic นั้นกล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนระบบนั้นไม่ได้มีผลกระทบกับพวกเขาแต่อย่างใด

ที่มา:?www.computerandvideogames.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights