Home » asus news

Game On GR8II 6G ร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นชิงรางวัล Mini Gaming PC GR8II 6G

20 Oct 17 - By l

รายละเอียดและกติกาดังนี้:

  • เข้าไปกด Like กด Share และร่วมสนุกกับกิจกรรมผ่านลิงค์ : >>Link<<
  • ดูคลิปวีดีโอในกิจกรรม แล้วตอบคำถามให้ครบถ้วนด้านล่างให้ครบทั้ง 5 คำถาม
  • เมื่อผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามครบทั้ง 5 คำถามอย่างถูกต้อง ท่านได้รับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัลจากทางเอซุส
  • ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2560© Copyright - Notebookspec.com All Rights