Home » fujitsu news

Fujitsu ออกโชว์ต้นแบบ Slate PC คาดว่าจะออกขายได้จริงในต้นปี 2011

3 Dec 10 - By l

Fujitsu โชว์ของใหม่ในงาน VISIT 2010


Fujitsu เอาต้นแบบ Tablet มาโชว์ในเยอรมันนี แต่บริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับมันเลย ข้อมูลพื้นฐานมีแค่ มันเป็น Tablet ขนาด 10 นิ้ว มันลง Windows 7 มันมีแผนจะออกขายในช่วงต้นปี 2011 จุดที่พอสังเกตได้อีกอย่างก็คือ หน้าตาเครื่องที่โชว์ในงานดูเหมือนเครื่องที่เคยออกแสดงไปเมื่อเดือนก่อน และหน้าจะมีโปรแกรมเฉพาะสำหรับเรียกโปรแกรมอื่นๆ ลงทับใน Windows ด้วย

ที่มา : liliputing
© Copyright - Notebookspec.com All Rights