Home » 1. Notebook News

Fujitsu วางแผนส่งออกNotebook ให้ได้ 10 ล้านตัวทั่วโลก ในปี 2012

8 Oct 10 - By l

Fujitsu ประจำประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้ Fujitsu จะส่งออก Notebook ได้ทั้งหมด 5 ล้านตัว และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในปี 2012 จะมียอดส่งออกถึง 10 ล้านตัว โดย Fujitsu จะออก Model ใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นและหวังว่ามันจะส่งผลดีในระยะยาว โดยในครึ่งปีแรกนี้ Fujitsu ส่งออก Notebook ไปแล้ว 1.7 ล้านตัว

Fujitsu-Lifebook-LH530v-06

หนึ่งในแผนของ Fujitsu ก็คือจะอาศัยบริษัท Quanta Computers ซึ่งเป็น ODM ของ Fujitsu ในการก้าวไปสู้เป้าหมายครั้งนี้ แต่กระนั้น Quanta Computers ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด
© Copyright - Notebookspec.com All Rights