Home » 4. Other News

Fujitsu พัฒนาสายส่งข้อมูลใยแสงนำแสงแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพวิ่งแรงถึง 100Gbps มากกว่าเดิม 10 เท่า

19 Mar 13 - By l

Fujitsu Laboratories (Research and Development Center) Ltd. ได้เปิดเผยการพัฒนาใหม่ล่าสุดของบริษัท กับเทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงแบบใยแสงนำแสง (Optical) ซึ่งเป็นการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลจากเทคโนโลยีใยแสงนำแสงเดิม ให้สามารถทำความเร็วได้มากขึ้น จากเดิมที่มีอยู่ที 10Gbps แต่การพัฒนาใหม่ของ Fujitsu นี้ จะสามารถทำได้ถึงระดับ 100Gbps เลยทีเดียว หรือนับว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมกว่าอีก 10 เท่า และยังไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์อะไรใหม่มากมายเลย เพราะสามารถทำงานได้กับพื้นฐานฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วได้อีกด้วย

เทคโนโลยีใหม่ของ Fujitsu ตัวนี้ จะใช้ระบบ discrete multi-tone หรือ DMT แยก พร้อมกับการใช้ขั้นตอน digital signal processing เข้ามาช่วย ด้านการใช้งานสายส่งข้อมูล และโปรโตคอลในการสื่อสาร ใช้เป็นของเดิมที่เคยใช้กับความเร็วระดับ 10Gbps เลย แต่ว่ามีการปรับแต่งเทคนิคเพิ่มเติม ในการที่จะให้สามารถทำความเร็วได้มากขึ้นตามที่ Fujitsu บอก

นอกจากนั้น Fujitsu ยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจาการเพิ่มความเร็วมาเป็น 100Gbps แล้ว ยังสามารถนำเอาไปใช้ต่อร่วมกันแบบ tandem ให้กลายเป็น 4 ช่องสัญญาณ คูณกับความเร็ว 100Gbps ก็จะได้ความเร็วกลายเป็น 400Gbps มากขึ้นไปอีก งานนี้แรงกันให้สมใจไปเลย

ทีมา: VR-Zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights