Home » Software

Flash Memory Toolkit ฟอร์แมต สแกน ลบ กู้ข้อมูล ครบ

30 Oct 13 - By l

แม้ว่าอุปกรณ์อย่างแฟลชไดรฟ์จะมีราคาถูกลงมากมายในระยะหลัง จึงทำให้หลายๆ คน ไม่ค่อยได้สนใจดูแลกันมากนัก เรียกว่าเสียก็ทิ้ง แต่อย่าลืมว่าแฟลชไดรฟ์ราคาไม่กี่ร้อยบาท บางครั้งก็เก็บข้อมูลที่มีมูลค่าเกินราคาแฟลชไดรฟ์ไปหลายเท่าตัวเอาไว้หรือบางทีไม่สามารถประเมินค่าได้ก็มี อย่างเช่น รายงานสำคัญ รูปถ่ายหรือไฟล์ที่มีค่าต่อจิตใจ การเกิดความเสียหายย่อมไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างแน่นอน


ดังนั้นการดูแลรักษาและการตรวจสอบสภาพแฟลชไดรฟ์ให้มีความพร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน ย่อมเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งที่จำเป็นหรือมาเป็นตัวช่วยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของซอฟต์แวร์ ที่มีความพร้อมในการตรวจสอบระบบภายในอุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ได้อย่างถี่ถ้วน อย่างเช่น Flash Memory Toolkit ที่มาพร้อมความสามารถในการตรวจสอบ แก้ไข กู้คืนไฟล์ data recovery?รวมถึงการ Cleaning ไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Flash Memory Toolkit นี้ อยู่ที่ความสามารถรอบด้านในการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เป็นแฟลชไดรฟ์และเมมโมรีการ์ดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย


Info จะเป็นส่วนที่บอกรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความจุ พื้นที่ใช้งาน ระบบไฟล์หรือยี่ห้อ รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่


Error scan จะใช้สำหรับการสแกนเพื่อตรวจหาความผิดพลาดของอุปกรณ์ ว่ามีพื้นที่ใดเกิดความเสียหายหรือเกิด Error จนทำให้การใช้งานผิดปกติไป ซึ่งหากเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ จะทดสอบในส่วนของ Read เท่านั้น ในส่วนของ Write ต้องซื้อเป็นเวอร์ชันเต็ม


Eraser เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการลบไฟล์หรือ Remove file ที่อยู่บนเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์อย่างรวดเร็ว คล้ายกับการเคลียร์พื้นที่ในการฟอร์แมต โดช่วยในการป้องกันเรียกคืนหรือกู้คืนไฟล์นั่นเอง


Data Recovery ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวสำหรับฟีเจอร์นี้ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกู้คืนไฟล์นั่นเอง โดยใช้วิธีการสแกน เมื่อตรวจพบไฟล์ ก็สามารถ Recover ไฟล์ที่หายไปหรือถูกลบไปแบบไม่ตั้งใจกลับคืนมาได้


Backup/ Restore เป็นฟีเจอร์สำหรับการสำรองไฟล์เก็บเอาไว้ ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งก็ช่วยป้องกันเมื่อเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นบนเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ได้ ซึ่งในเวอร์ชันฟรี จะใช้ได้เฉพาะฟีเจอร์ Backup ได้เท่านั้น หากต้องการ Restore ต้องซื้อเป็นเวอร์ชันเต็ม


Low-level Benchmark ใช้สำหรับการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เก็บข้อมูล ว่ามีความผิดปกติหรือไม่และเป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนข้อมูลไปในตัวอีกด้วย


File Benchmark เป็นส่วนที่ใช้ในการทดสอบความประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ร่วมกับระบบไฟล์ขนาดต่างๆ คล้ายกับโปรแกรมทดสอบทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Read หรือ Write ก็ตาม

ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ?บน?Flash Memory Toolkit?นี้ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานในทุกด้านสำหรับเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ทั้งหมดแล้ว โดยที่ผู้ใช้เองก็สามารถเลือกการทำงานได้แบบที่ต้องการ แต่ในบางกรณีที่โปรแกรมไม่สามารถตรวจสอบไดรฟ์ได้แล้ว ก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ© Copyright - Notebookspec.com All Rights