Home » Tip & Trick

Windows Tips – แก้ไขปัญหา USB Device not recognized กรณีแฟลชไดร์ฟหรืออุปกรณ์ใช้งานไม่ได้

16 Aug 18 - By l

สำหรับวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมวิธี แก้ไขปัญหา USB มาให้เรียบร้อย เชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอ ปัญหา USB Device not recognized เมื่อเราเสียบแฟลชไดรฟ์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เสียบผ่าน USB อาจทำให้เพื่อนๆ หลายคนปวดหัวกับอาการนี้แน่นอน บางคนเสียบเข้าเสียบออกใหม่ก็ยังไม่หาย

แก้ไขปัญหา USB

โดยสาเหตุหลักๆมักจะมาจากปัญหา

– สาย USB ที่นำมาเชื่อมต่อมีปัญหา อาจจะชำรุดหรือเสียหาย
– port USB ที่ใช้เชื่อมต่อเสียหาย หรือ มีปัญหา
– การต่อ USB ผ่าน Hub(ตัวกระจายให้มี port USB เพิ่มขึ้น) เช่น Port USB ด้านหน้า case
เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างนั้นต้องการไฟเลี้ยงที่มากกว่าที่ Hub นั้นจะจ่ายได้
– ระบบปฏิบัติการหรือไดรเวอร์ภายในเครื่องของเราอาจเกิดปัญหาอันเป็นสาเหตุได้
– มาตรฐานการรองรับที่แตกต่างกัน ? เช่นหากพอร์ตเราสามารถรองรับได้เพียง USB 1.1 แต่เรากลับนำ USB 3.0 มาเสียบใช้งานก็อาจเป็นสาเหตุได้

วิธี แก้ไขปัญหา USB Device not recognized

ตรวจสอบ Hardware ภายนอกหรืออุปกรณ์ที่นำมาต่อ เช่น port USB , สาย USB , FlashDrive ฯลฯ ว่ามีปัญหาหรือเปล่า ?

ทดสอบโดยทำการเสียบ USB เข้ากับ port อื่น หรือ นำ USB ตัวอื่นมาเสียบใน port ที่คิดว่าจะมีปัญหา

ตรวจสอบปัจจัยภายนอกอย่าง hardware แล้วหาก USB ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ เชื่อมต่อผ่าน Hub หรือ port USB ด้านหน้า case ลองเปลี่ยนมาต่อที่ด้านหลัง case

Upgrade Driver Software
1. คลิกขวาที่ This Computer เลือก Properties
2. ทางแถบด้านซ้ายมือ เลือก Device Manager
3. หาข้อความ Universal Serial Bus controllers กางออกมา
4. ดูอุปกรณ์ว่ามีตัวไหนที่มีเครื่องหมาย ! สีเหลืองอยู่ด้านหน้า
5. คลิกขวาเลือก Update Driver Software
6. Browse my computer for driver software
7. ด้านล่างเลือก Let me pick from a list of device drivers on my computer
8. จะขึ้น Selected the device driver you want to install for this hardware
จากนั้นเลือก USB Mass Storage Device
กดคลิก Next เป็นอันเสร็จสิ้น
เรียบร้อย แค่นี้ ~! USB ของเราก็จะขึ้นปรากฎให้เราได้ชื่นใจกันแล้วละครับ
หากใครยังไม่ได้ ลองคลิกขวาไปที่ตัวที่มีปัญหา (มีเครื่องหมาย ! สีเหลือง)
เลือก Scan for hardware changes หรือทดลองดึง USB ออกและเสียบเข้าไปใหม่ดูอีกครั้ง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights