Home » 4. Other News

[BitCoin] บริษัทรักษาความปลอดภัยพบแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือ พยายามขโมย BitCoin จากเกาหลีใต้

13 Sep 17 - By l

บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ใช้ชื่อว่า FireEye ได้รายงานว่าค้นพบร่องรอยของแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือ (ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) พยายามขโมย Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลจากเกาหลีใต้ เพื่อนำเงินทุนนี้ไปใช้บริหารจัดการภายในประเทศ เนื่องจากเกาหลีเหนือเองก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินที่มาจากการถูกคว่ำบาตรจากต่างประเทศนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม FireEye ยังพบหลักฐานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017 ว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้อย่างน้อย 3 แห่ง ถูกโจมตีจากเกาหลีเหนือด้วยวิธีการส่งอีเมลล่อลวงพนักงาน และมีความพยายามขโมยเงินเหล่านี้ออกไป และ FireEye ประเมินว่าเกาหลีเหนือถูกมาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากนานาชาติ ทำให้แฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือหาทางออกด้วยการขโมยเงินดิจิทัล ที่นำไปขายเปลี่ยนมือได้ง่ายกว่าแทน

ที่มา : fireeye© Copyright - Notebookspec.com All Rights