Home » Tip & Trick

File Location ค้นหาที่ตั้งโปรแกรม เพื่อเก็บข้อมูลไฟล์ ใน Windows 8

24 Aug 13 - By l

บางครั้งในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรมเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใส่ในโฟลเดอร์โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อติดตั้ง เมื่อมีการสร้าง แก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรมเหล่านั้น ไฟล์ที่ได้จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมเป็นค่า Default โดยไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน Document หรือตามพื้นฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อพอเราใช้งานไปแล้ว ไม่อาจทราบได้ว่าไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ใดและทำให้การเลือกใช้หรือจะเซฟไฟล์ทำได้ยาก แต่ปัญหานี้ แก้ไขได้ โดยการใช้ระบบ File Location บน Windows 8 นั่นเอง

?
1
เปิดหน้า All App ขึ้นมาก่อน ด้วยการเข้าไปที่หน้า Start screen แล้วกดปุ่ม Windows + z จากนั้นคลิกที่ All Apps
?
?

?
2
เมื่อเข้ามาที่หน้า All Apps แล้ว เลือกแอพฯ ที่ต้องการหาตำแหน่ง สำหรับหาที่อยู่ของไฟล์เพื่อนำมาใช้
?
?


3.คลิกขวาที่แอพฯ ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Open File Location ที่อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้าต่าง

?
4
เมื่อหน้าต่าง Windows Explorer ปรากฏขึ้น ก็ให้คลิกไปที่แท็บ Manage ด้านบนของเมนู
?
?

?
5
จากนั้นเลือกที่ Open Location
?© Copyright - Notebookspec.com All Rights