Home » Notebook Game (N4G)

Fall Out4 อีก 3ปี ?

4 Jun 08 - By l

บริษัท Bethesda Softworks เป็นบริษัทที่กะเวลาได้อย่างดิบดีจริงๆครับ ทีมงานพัฒนาเกมใหม่นี้ได้แอบกระซิบมาแล้ว

หลังจากที่ Fallout 3 กำลังจะวางจำหน่ายในสัปดาห์หน้านี้ ทั้งพีซี และแพลตฟอร์มต่างๆ

อย่างไรก็ดี ภาคต่อไปของเกมนี้ก็อีกไม่กี่ปีเท่านั้น ตามคำยืนยันของ Todd Howard ที่กล่าวว่า ระยะเวลาประมาณ 3 ปีนั้นเป็นระยะที่ดีสำหรับระยะห่างของเกม ทำให้เราสามารถตั้งหน้าตั้งตารอคอยได้ว่า 2011 จะมีภาคใหม่ออกมาให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนและมันก็ใช้ระยะเวลาสั้นลงมากขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ภาคสองกับสามนั้นหากกันเกือบสิบปีเลยทีเดียว

*credit:monavista


© Copyright - Notebookspec.com All Rights