Home » 4. Other News

Facebook เผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกระจายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนา

28 Sep 14 - By l

ก่อนหน้านี้เราเคยได้รับรู้กันมาแล้วครับว่า Facebook นั้นต้องการที่จะกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นโดยเน้นไปที่ประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา(หรือแม้กระทั่งในประเทศโลกที่ 3) ซึ่งโครงการนี้นั้นจะใช้การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านทางอากาศยานไร้คนขับที่จะลอยอยู่เหนือพื้นที่ต่างๆ นั้น โดยในงาน?Social Good Summit ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ?Facebook Connectivity Lab ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า?UAVs (ชื่อของอากาศยานไร้คนขับ) จะบินอยู่ได้อย่างน้อยเป็นเดือนหรืออาจจะถึงหลักปี ที่ระดับความสูงที่เหนือสถาพอากาศ เหนือกว่าระดับน่านฟ้าทั่วไป(ราวๆ 18.2 – 27.4?กิโลเมตร)

โดยในการบินให้ได้ระยะเวลานานๆ ดังกล่าวนั้นทาง Facebook และ internet.org ได้ศึกษาและคาดการณ์ว่าจะใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อหล่อเลี้ยงให้อากาศยานไร้คนขับนั้นสามารถที่จะทำงานเหนือน่านฟ้าได้ตลอดเวลา โดยขนาดของอากาศยานไร้คนขับที่จะบินขึ้นไปนั้นน่าจะมีขนาดใหญ่พอๆ กับเครื่องบินพาณิชย์อย่าง 747 โดยทาง Facebook คาดว่าน่าจะสามารถทำให้อากาศยานไร้คนขับนี้สามารถบินอยู่เหนือน่าฟ้าได้ 100 ลำขึ้นไปเพื่อที่จะทำการกระจายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง แต่นั่นก็หมายถึงผู้ที่จะต้องทำการบังขับอยู่ทางด้านล่างนั้นจะต้องมีปริมาณมากตาม

ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มมีการรับพนักงานเข้ามาเพื่อที่จะทำการบังคับอากาศยานไร้คนขับนี้แล้วโดยมีระยะเวลาสัญญา 3 – 5 ปี โดยทาง Facebook หวังว่าในปีหน้านี้จะเริ่มนำเอาอากาศยานไร้คนขับนี้บินขึ้นสู่น่านฟ้าเพื่อทำการทดสอบได้ครับ

ที่มา : engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights