Home » 1. Notebook News

Facebook เตรียมสร้างแหล่งสำรองข้อมูลแห่งใหม่ ตั้งเป้าให้ใช้พลังงานได้ต่ำที่สุด

20 Aug 12 - By l

เนื่องด้วย Facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่มาก จึงจำเป็นต้องมีการสร้างแหล่งเก็บข้อมูลทั้งตัวหลักและตัวสำรองให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน โดยหนึ่งเรื่องที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องการใช้พลังงานที่ทาง Facebook ตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานของแหล่งสำรองข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยในตอนนี้ Facebook มีแผนจะสร้างแหล่งสำรองข้อมูลแห่งใหม่เนื้อที่ราวๆ 62,000 ตารางฟุตใกล้ๆ กับแหล่งเก็บข้อมูลหลักในปัจจุบันที่อยู่ใน Oregon ประเทศสหรัฐฯ โดยในขณะนี้ตัวโครงการมีชื่อเรียกว่า Sub-Zero ส่วนชื่อจริงจะมีการประกาศออกมาในภายหลัง

ซึ่งเจ้าโครงการ Sub-Zero นี้ เป็นแผนที่จะสร้างแหล่งสำรองข้อมูล Facebook ทั้งหมด ที่ตั้งเป้าให้มีการใช้พลังงานภายในตึกต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคาดว่าถ้าโครงการเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามที่วางแผน ตัวศูนย์สำรองข้อมูลแห่งใหม่นี้จะกินไฟเพียง 1.5 kW เท่านั้น ในขณะที่ศูนย์สำรองข้อมูลใหญ่ในปัจจุบันกินไฟกว่า 4.5kW เลยทีเดียว ซึ่งหลักการที่นำมาใช้ก็คือการเลือกเปิดทำงานเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนใดที่ไม่ใช้ก็ปิดการทำงานลงไป

ส่วนเรื่องการสำรองข้อมูลนั้น ก็จะมีสำรองเอาไว้สองชุดด้วยกัน ชุดแรกสำรองไว้สำหรับรองรับการทำงานต่อทันทีเมื่อศูนย์เก็บข้อมูลหลักเกิดปัญหาในการทำงาน ส่วนอีกชุดหนึ่งจะสำรองไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น ซึ่งถ้าโมเดลนี้สามารถทำงานได้ดี ทาง Facebook ก็เล็งที่จะสร้างศูนย์สำรองข้อมูลรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในภายหลัง?โดยตามโครงการนั้นคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างจนพร้อมใช้งานในอีก 6-9 เดือนด้วยกัน

ที่มา : Wired
© Copyright - Notebookspec.com All Rights